Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 08.01.2020 15:38
Data i godzina składania: 16.01.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 16.01.2020 12:15

 

drukuj (Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

Data i godzina umieszczenia: 17.01.2020 11:13
Data i godzina składania: 28.01.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.01.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na bieżącą konserwację instalacji telefonicznej wraz z centralami Platan Libra w lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 21.01.2020 14:26
Data i godzina składania: 27.01.2020 16:00
 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2020 15:14
Data i godzina składania: 31.01.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 27.01.2020 14:12
Data i godzina składania: 06.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2020 13:23
Data i godzina składania: 06.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.02.2020 12:15

drukuj (Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2020 15:08
Data i godzina składania: 11.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.02.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2020 15:26
Data i godzina składania: 11.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.02.2020 13:02
Data i godzina składania: 13.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.02.2020 13:08
Data i godzina składania: 13.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Data i godzina umieszczenia: 06.02.2020 14:45
Data i godzina składania: 14.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 07.02.2020 14:46
Data i godzina składania: 17.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 17.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę farby oraz rozpuszczalnika do farb drogowych

Data i godzina umieszczenia: 10.02.2020 14:32
Data i godzina składania: 18.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 18.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 10:04
Data i godzina składania: 19.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 10:11
Data i godzina składania: 19.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 09:57
Data i godzina składania: 20.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2020 08:34
Data i godzina składania: 24.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2020 08:42
Data i godzina składania: 24.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2020 14:24
Data i godzina składania: 27.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 27.02.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data i godzina umieszczenia: 24.02.2020 09:10
Data i godzina składania: 03.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 15:59
Data i godzina składania: 28.02.2020 11:00
 

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 13:01
Data i godzina składania: 05.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 13:05
Data i godzina składania: 05.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 27.02.2020 12:14
Data i godzina składania: 06.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.03.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2020 10:40
Data i godzina składania: 11.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2020 10:46
Data i godzina składania: 11.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2020 13:10
Data i godzina składania: 24.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 24.03.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2020 13:18
Data i godzina składania: 13.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2020 12:30

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2020 15:01
Data i godzina składania: 13.03.2020

drukuj (Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2020 13:43
Data i godzina składania: 19.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 16.03.2020 15:01
Data i godzina składania: 25.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 10.03.2020 13:01
Data i godzina składania: 31.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 31.03.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2020 12:16
Data i godzina składania: 02.04.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.04.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę emulsji kationowej

Data i godzina umieszczenia: 13.03.2020 14:16
Data i godzina składania: 31.03.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 31.03.2020 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie poboczy na drogach powiatowych

Data i godzina umieszczenia: 27.03.2020 15:01
Data i godzina składania: 15.04.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 15.04.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie poboczy na drogach powiatowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 01.04.2020 13:45
Data i godzina składania: 16.04.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.04.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

Data i godzina umieszczenia: 02.04.2020 13:38
Data i godzina składania: 17.04.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.04.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego

Data i godzina umieszczenia: 15.04.2020 11:14
Data i godzina składania: 28.04.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.04.2020 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

Data i godzina umieszczenia: 23.04.2020 10:49
Data i godzina składania: 05.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.04.2020 12:32
Data i godzina składania: 04.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.05.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych

Data i godzina umieszczenia: 24.04.2020 13:21
Data i godzina składania: 12.05.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 12.05.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 24.04.2020 13:50
Data i godzina składania: 08.05.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 08.05.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2020 12:42
Data i godzina składania: 19.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2020 12:45
Data i godzina składania: 19.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2020 13:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.05.2020 12:48
Data i godzina składania: 19.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową

Data i godzina umieszczenia: 18.05.2020 11:24
Data i godzina składania: 26.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.05.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych zawartych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków z częścią graficzną w zakresie działek położonych w gminie Sobienie-Jeziory, obręb Zuzanów

Data i godzina umieszczenia: 22.05.2020 13:15
Data i godzina składania: 29.05.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.05.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych zawartych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków z częścią graficzną w zakresie działek położonych w gminie Sobienie-Jeziory, obręb Zuzanów)

Ogłoszeniu o przetargu S.AI.272.2.26.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 26.05.2020 13:41
Data i godzina składania: 02.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszeniu o przetargu S.AI.272.2.26.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu prowadzonym przez Urzęd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji

Data i godzina umieszczenia: 02.06.2020 09:32
Data i godzina składania: 04.06.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.06.2020 10:10

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 29.05.2020 13:59
Data i godzina składania: 09.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 29.05.2020 14:02
Data i godzina składania: 09.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.06.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pionowych znaków drogowych

Data i godzina umieszczenia: 04.06.2020 10:46
Data i godzina składania: 10.06.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 10.06.2020 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 04.06.2020 10:34
Data i godzina składania: 16.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2020 12:26
Data i godzina składania: 18.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu przebudowę drogi powiatowej NR 2724W Karczew - Janów

Data i godzina umieszczenia: 05.06.2020 14:53
Data i godzina składania: 22.06.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.06.2020 12:02
Data i godzina składania: 22.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 08.06.2020 12:02
Data i godzina składania: 22.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2020 13:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2020 16:01
Data i godzina składania: 24.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2020 16:21
Data i godzina składania: 25.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2020 16:24
Data i godzina składania: 24.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.06.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2020 16:26
Data i godzina składania: 25.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.06.2020 13:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2020 16:24
Data i godzina składania: 25.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.06.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.39.2020 na dostosowanie bazy danych EGiB

Data i godzina umieszczenia: 18.06.2020 12:19
Data i godzina składania: 26.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI. 272.2.39.2020 na dostosowanie bazy danych EGiB)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2020 na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 22.06.2020 15:36
Data i godzina składania: 01.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2020 na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2020 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego

Data i godzina umieszczenia: 23.06.2020 13:40
Data i godzina składania: 30.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.06.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2020 na wykonanie wykazu synchronizacyjnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2020 na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie

Data i godzina umieszczenia: 23.06.2020 13:54
Data i godzina składania: 30.06.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.06.2020 13:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.41.2020 na wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej

Data i godzina umieszczenia: 24.06.2020 13:04
Data i godzina składania: 03.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.44.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 24.06.2020 13:10
Data i godzina składania: 03.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 13:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.44.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 24.06.2020 13:15
Data i godzina składania: 03.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 24.06.2020 13:39
Data i godzina składania: 03.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 13:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych

Data i godzina umieszczenia: 25.06.2020 15:11
Data i godzina składania: 03.07.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 10:30

Ogłoszenie o przetargu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data i godzina umieszczenia: 26.06.2020 14:11
Data i godzina składania: 03.07.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 03.07.2020 10:45

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 29.06.2020 15:07
Data i godzina składania: 06.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2020 na 1 operat szacunkowy

Data i godzina umieszczenia: 06.07.2020 16:38
Data i godzina składania: 15.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2020 na 1 operat szacunkowy)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 49.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2020 11:41
Data i godzina składania: 21.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 49.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2020 15:41
Data i godzina składania: 15.07.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 15.07.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej

Data i godzina umieszczenia: 09.07.2020 14:36
Data i godzina składania: 21.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej)

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data i godzina umieszczenia: 10.07.2020 14:08
Data i godzina składania: 21.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.07.2020 13:30

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu Studium Wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2020 na usługę wykonania czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin

Data i godzina umieszczenia: 21.07.2020 15:21
Data i godzina składania: 29.07.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.07.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2020 na usługę wykonania czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń

Data i godzina umieszczenia: 27.07.2020 15:34
Data i godzina składania: 04.08.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 04.08.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu SAI. 272.2.52.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dot: „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku”

Data i godzina umieszczenia: 28.07.2020 13:33
Data i godzina składania: 05.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI. 272.2.52.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dot: „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku”)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2020 na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Data i godzina umieszczenia: 29.07.2020 12:50
Data i godzina składania: 05.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.08.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2020 na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na remont urządzenia grzewczego

Data i godzina umieszczenia: 30.07.2020 09:44
Data i godzina składania: 06.08.2020 16:00

drukuj (Zaproszenie do składania propozycji cenowych na remont urządzenia grzewczego)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie lub aktualizację stałej organizacji ruchu

Data i godzina umieszczenia: 30.07.2020 15:41
Data i godzina składania: 07.08.2020 10:00
Data i godzina otwarcia: 07.08.2020 10:30

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Data i godzina umieszczenia: 27.07.2020 15:40
Data i godzina składania: 11.08.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.08.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.55.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej, maski chirurgiczne -2.440 szt, rękawiczki nitrylowe 12.200 szt, płyn do dezynfekcji 244 litrów

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2020 14:10
Data i godzina składania: 11.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.55.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej, maski chirurgiczne -2.440 szt, rękawiczki nitrylowe 12.200 szt, płyn do dezynfekcji 244 litrów)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu mulitimedianego: telewizor – 4 sz, radioodtwarzacz - 4 szt, kamera- 4 szt , zestaw nagłaśniający – 4 szt, projektor – 4 szt, odtwarzacz mulitimedialny – 4 szt, słuchawki z mikrofonem – 46 szt

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2020 14:20
Data i godzina składania: 11.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.08.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu mulitimedianego: telewizor – 4 sz, radioodtwarzacz - 4 szt, kamera- 4 szt , zestaw nagłaśniający – 4 szt, projektor – 4 szt, odtwarzacz mulitimedialny – 4 szt, słuchawki z mikrofonem – 46 szt)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60.2020 na skaner wraz z drukarką

Data i godzina umieszczenia: 06.08.2020 09:50
Data i godzina składania: 12.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.60.2020 na skaner wraz z drukarką)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej - maski wyposażone w filtr drobnocząstkowy FFP3 z zaworkiem – 1000 szt

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2020 14:00
Data i godzina składania: 13.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2020 na dostawę środków ochrony indywidualnej - maski wyposażone w filtr drobnocząstkowy FFP3 z zaworkiem – 1000 szt)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.56.2020 na wykonanie operatu szacunkowego – działki ew. nr 524 i 526 z obr. Emów w gminie Wiązowna

Data i godzina umieszczenia: 03.08.2020 14:30
Data i godzina składania: 13.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.08.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.56.2020 na wykonanie operatu szacunkowego – działki ew. nr 524 i 526 z obr. Emów w gminie Wiązowna)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.58.2020 na wykonanie czynności rozgraniczeniowych - ustalenie granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin gmina Kołbiel

Data i godzina umieszczenia: 05.08.2020 09:30
Data i godzina składania: 19.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.08.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.58.2020 na wykonanie czynności rozgraniczeniowych - ustalenie granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin gmina Kołbiel)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.62.2020 na dostawę projektora.

Data i godzina umieszczenia: 13.08.2020 11:05
Data i godzina składania: 19.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.62.2020 na dostawę projektora.)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 12.08.2020 15:10
Data i godzina składania: 25.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych.

Data i godzina umieszczenia: 12.08.2020 16:00
Data i godzina składania: 25.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.08.2020 13:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o przetargu wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

Data i godzina umieszczenia: 12.08.2020 16:10
Data i godzina składania: 27.08.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 27.08.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

Data i godzina umieszczenia: 13.08.2020 11:00
Data i godzina składania: 26.08.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.08.2020 13:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych)

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

Data i godzina umieszczenia: 28.08.2020 14:49
Data i godzina składania: 14.09.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 14.09.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 28.08.2020 14:51
Data i godzina składania: 10.09.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 10.09.2020 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”

Data i godzina umieszczenia: 11.09.2020 08:06
Data i godzina składania: 22.09.2020 08:00
Data i godzina otwarcia: 22.09.2020 08:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-19 08:43:43