Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 08.01.2020 15:38
Data i godzina składania: 16.01.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 16.01.2020 12:15

 

drukuj (Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa

Data i godzina umieszczenia: 17.01.2020 11:13
Data i godzina składania: 28.01.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.01.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych na bieżącą konserwację instalacji telefonicznej wraz z centralami Platan Libra w lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 21.01.2020 14:26
Data i godzina składania: 27.01.2020 16:00
 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszywa

Data i godzina umieszczenia: 23.01.2020 15:14
Data i godzina składania: 31.01.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 27.01.2020 14:12
Data i godzina składania: 06.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2020 13:23
Data i godzina składania: 06.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.02.2020 12:15

drukuj (Zamówienie na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim")

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 29.01.2020 15:08
Data i godzina składania: 11.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.02.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2020 15:26
Data i godzina składania: 11.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 11.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.02.2020 13:02
Data i godzina składania: 13.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2020 na wykonanie opertu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.02.2020 13:08
Data i godzina składania: 13.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 13.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 5.2020 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Data i godzina umieszczenia: 06.02.2020 14:45
Data i godzina składania: 14.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 07.02.2020 14:46
Data i godzina składania: 17.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 17.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę farby oraz rozpuszczalnika do farb drogowych

Data i godzina umieszczenia: 10.02.2020 14:32
Data i godzina składania: 18.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 18.02.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 10:04
Data i godzina składania: 19.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 10:11
Data i godzina składania: 19.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2020 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2020 09:57
Data i godzina składania: 20.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2020 08:34
Data i godzina składania: 24.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2020 08:42
Data i godzina składania: 24.02.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2020 14:24
Data i godzina składania: 27.02.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 27.02.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data i godzina umieszczenia: 24.02.2020 09:10
Data i godzina składania: 03.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 15:59
Data i godzina składania: 28.02.2020 11:00
 

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 13:01
Data i godzina składania: 05.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2020 13:05
Data i godzina składania: 05.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 27.02.2020 12:14
Data i godzina składania: 06.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 06.03.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2020 10:40
Data i godzina składania: 11.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 04.03.2020 10:46
Data i godzina składania: 11.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Data i godzina umieszczenia: 19.02.2020 13:10
Data i godzina składania: 24.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 24.03.2020 12:30

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2020 13:18
Data i godzina składania: 13.03.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 13.03.2020 12:30

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na odbiór nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2020 15:01
Data i godzina składania: 13.03.2020

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.03.2020 13:43
Data i godzina składania: 19.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.03.2020 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 16.03.2020 15:01
Data i godzina składania: 25.03.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2020 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2020 na wykonanie 8 operatów szacunkowych)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044