Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

2022.01.10

Grajda Dariusz

W sprawie podjęcia właściwych działań mających na celu zwiększenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Interpelacja
Odpowiedź

2

2022.01.15 

Grajda Dariusz

W sprawie rozbudowy drogi powiatowej 2713W – ul. Mazowieckiej w Dąbrówce i ul. Otwockiej w Celestynowie w związku z budową chodnika.

Zapytanie
Odpowiedź

3

2022.01.15

Grajda Dariusz

W sprawie przygotowania inwestycji drogowej w aspekcie prawidłowości decyzji zrid

Zapytanie
Odpowiedź

4

2022.01.17 

Grajda Dariusz

w sprawie sytuacji finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji

Zapytanie
Odpowiedź

5

2022.01.17

Grajda Dariusz

W sprawie precyzji uchwały Zarządu Powiatu

Zapytanie
Odpowiedź

6

2022.01.20

Grajda
Dariusz

W sprawie postępowań dotyczących wypłaty odszkodowań przez Powiat Otwocki

Zapytanie
Odpowiedź

7

2022.01.21

Grajda Dariusz

W sprawie kaskadowej zmiany kategorii dawnej drogi krajowej nr 17

Zapytanie
Odpowiedź

8

2022.01.24

Grajda Dariusz

W sprawie publikacji porozumień w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zapytanie
Odpowiedź

9

2022.01.25 

Grajda Dariusz

W sprawie  postępowań dotyczących ujawniania w ewidencji gruntów i księgach wieczystych nabycia prawa własności przez Powiat Otwocki nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe w wyniku podziału geodezyjnego

Zapytanie
Odpowiedź

10

2022.01.27

 

Grajda Dariusz

W sprawie braku umieszczenia transmisji Sesji Rady Powiatu z dnia 27.01.22 r. w Internecie

Zapytanie
Odpowiedź

11

2022.01.31

Grajda Dariusz

W sprawie przygotowania inwestycji drogowej w aspekcie prawidłowości decyzji zrid, część 2

Zapytanie
Odpowiedź

12

2022.02.02

Grajda
Dariusz

W sprawie postępowań dotyczących ujawniania w ewidencji gruntów decyzji zrid

Zapytanie
Odpowiedź

13

2022.02.03

Grajda Dariusz

W sprawie aktywnego udziału Starosty w procedurze planistycznej prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta

Zapytanie
Odpowiedź

14

2022.02.03

Grajda Dariusz

W sprawie publikacji w BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku informacji publicznych i dostępności do treści archiwalnych

Interpelacja
Odpowiedź

15

2022.02.04

Grajda Dariusz

 W sprawie postępowań dotyczących ustalania przez Starostę wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji zrid

Zapytanie
Odpowiedź

16

2022.02.04

Grajda Dariusz

W sprawie zmiany zakresu przebudowy drogi w gminie Celestynów

Zapytanie
Odpowiedź

17

2022.02.09

Grajda Dariusz

W sprawie przygotowania reprezentowania Powiatu Otwockiego jako strony postępowania przy podziałach nieruchomości objętej miejscowym planem, na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarcze nieruchomościami.

Zapytanie
Odpowiedź

18

2022.02.11

Grajda
Dariusz

W sprawie  uzyskiwania  przez Zarząd Dróg Powiatowych trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym.

Zapytanie
Odpowiedź

19

2022.02.15

Grajda Dariusz

w sprawie zmiany przebiegu dróg powiatowych w związku z art. 10 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Zapytanie
Odpowiedź

20

2022.02.16

Grajda
Dariusz

W sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2022 roku

Zapytanie
Odpowiedź

21

2022.02.21

Kudlicki Piotr

W sprawie zainicjowania renowacji miejsca pamięci – Pomnika Powstańców Styczniowych 1863 r. w Łucznicy

Zapytanie
Odpowiedź

22

2022.02.22

Koczorowska
Jolanta

W sprawie informacji dotyczących PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji

Interpelacja
Odpowiedź

23

2022.02.22

Grajda Dariusz

W sprawie usunięcia z BIP Starostwa Powiatowego w Otwocku części dokumentów

Zapytanie
Odpowiedź

24

2022.02.23

Grajda Dariusz 

W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych zastąpionych nowo wybudowanymi odcinkami w związku z budową S17

Zapytanie
Odpowiedź

25

2022.03.06

Grajda
Dariusz

W sprawie decyzji zrid Nr 158/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego

Zapytanie
Odpowiedź

26

2022.03.11

Pszonka
Mirosław

W sprawie odpowiedzi udzielonych podczas sesji Rady Powiatu Otwockiego w dniu 29 grudnia 2021 r.

Zapytanie
Odpowiedź

27

2022.04.26

Pszonka
Mirosław

W sprawie przychodów z tytułu wolnych środków

Zapytanie
Odpowiedź

28

2022.04.28

Bartnicka Aneta

W sprawie informacji związanych z Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji 

Zapytanie
Odpowiedź

29

2022.05.03 

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie zdemontowania znaków oznaczających skrajnie poziomą drogi w okolicach przejść dla pieszych na ulicy Poniatowskiego na odcinku od ulicy Filipowicza do Kruczej 

Interpelacja
Odpowiedź

30

2022.05.05

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie usunięcia drzewa na ulicy Poniatowskiego stanowiącego zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego  

Interpelacja
Odpowiedź

31

2022.05.05

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie upowszechnienia informacji m. in na stronie internetowej Powiatu Otwockiego, miejscach grupowego zamieszkania uchodźców w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez granicę polską zewnętrzną 

Interpelacja
Odpowiedź

32

2022.05.11

Pszonka
Mirosław

W sprawie środków uzyskanych z Funduszy

Zapytanie
Odpowiedź

33

2022.05.30

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie organizacji Gali pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

34.

2022.06.30

 

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie złożenia oferty przez Powiat Otwocki w ramach konkursu pn. „Strzelnica 2022” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim

Interpelacja
Odpowiedź
Odpowiedź nr 2

35.

2022.07.18

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie niezwłocznej naprawy ścieżki rowerowej w ulicy Żeromskiego w Otwocku.

Interpelacja
Odpowiedź

36.

2022.08.25

Kołodziejczyk
Dariusz

W sprawie usunięcia koszy na boisku do koszykówki przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

37.

2022.09.12

Koczorowska
Jolanta

W sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi 2709W z drogą lokalną wybudowaną wzdłuż S17 w związku z modernizacją

Interpelacja

Odpowiedź

38

2022.09.23

Kilbach Grażyna 

W sprawie rozszerzenia dowozów powiatowych o kursy odbywające się w soboty

Interpelacja
Odpowiedź

39

2022.10.12

Grajda Dariusz

W sprawie podjęcia działań, których efektem będzie pozytywne rozwiązanie sytuacji opisanej w piśmie P.P dołączonej jako uzasadnienie do interpelacji

Interpelacja
Odpowiedź

40

2022.10.17

Koczorowska
Jolanta

W sprawie usunięcia drzewa na ulicy Malowniczej stanowiącego zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Interpelacja
Odpowiedź

41.

2022.10.19

Kilbach Grażyna

W sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych i oznaczenia czerwoną, grubowarstwową farbą dojazdu do przejścia oraz odpowiedniego oznakowania na wysokości Szkoły Podstawowej w miejscowości Ostrów, gmina Celestynów

Interpelacja
Odpowiedź

42

2022.11.22

Grajda Dariusz

W sprawie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Interpelacja
Odpowiedź

43

2022.11.24

Dariusz
Kołodziejczyk

W sprawie niezwłocznego wykonania prac, w celu likwidacji kałuż tworzących się na ulicy Świderskiej w Otwocku.

Interpelacja
Załącznik
Odpowiedź

44

2022.11.28

Dariusz
Kołodziejczyk

W spawie działań podjętych w celu uruchomienia linii autobusowej Karczew - Otwock - Józefów - Warszawa.

Interpelacja
Odpowiedź

45

2022.12.02

Grajda Dariusz

W sprawie utworzenia nowego przystanku autobusowego w Ponurzycy

Zapytanie
Odpowiedź

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-09 12:25:19