Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

w sprawie

Pliki

1

07.01.2019 r. - e-mail

Bartnicka Aneta

zmian w składzie Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044