Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

07.01.2019 r. - e-mail

Bartnicka Aneta

zmian w składzie Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

2

24.01.2019 r.

Więckowska Bogumiła

funduszu płac w Starostwie, poszczególnych jednostkach i zakładach

Zapytanie
Odpowiedź

3

24.01.2019 r.

Koczorowska Jolanta

ekranów dźwiękoszczelnych na ul. Jana Pawła II
i Moście im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Zapytanie
Odpowiedź

4

25.01.2019 r. - e-mail

Kudlicki Piotr

przychodni specjalistycznej PCZ Sp. z o.o.

Interpelacja
Odpowiedź

5

28.01.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

zaprzestania pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę przy ul. Matejki 9 w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

6

01.02.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

złożenia oferty przez Powiat Otwocki w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej

Zapytanie
Odpowiedź

7

04.02.2019 r. - e-mail

Koczorowska Jolanta

spełnienia wymogów prawnych dotyczących wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

8

05.02.2019 r. - e-mail

Koczorowska Jolanta

wyboru formy, zakresu usług i podmiotu dla potrzeb wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

 

 

9

06.02.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

statusu prawnego opracowania „Plan rozwoju sieci drogowej”

Zapytanie
Odpowiedź

10

25.02.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

rozważanego funkcjonowania strzelnicy sportowej, w tym kosztów jej utrzymania

Zapytanie
Odpowiedź

11

26.02.2019 r

Grajda Dariusz

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz z drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”

Zapytanie
Odpowiedź

12

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2715W w miejscowości Dyzin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2716W w kierunku wsi Glina”

Zapytanie
Odpowiedź

13

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

14

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy”

Zapytanie
Odpowiedź

15

28.02.2019 r.
e-mail

Kudlicki Piotr

prośby o wgląd do akt sprawy dotyczącej inwestycji na działce położonej przy ul. Rzemieślniczej w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

16

28.02.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

„Bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

17

04.03.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

Statusu prawnego opracowania „Plan rozwoju sieci drogowej”

Zapytanie
Odpowiedź

18

13.03.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

właściwej lokalizacji przejść dla pieszych na terenie Miasta Otwocka

Interpelacja
Odpowiedź

19

15.03.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Dokończenia zadania pn.”Modernizacja drogi Powiatowej nr 2719W Celestynów – Tabor ul. Laskowska w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

20

14.05.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Dokończenia zadania pn.”Modernizacja drogi powiatowej nr 2719W Celestynów – Tabor ul. Laskowska w Celestynowie”

Zapytanie

Odpowiedź

21

28.05.2019 r.

e-mail

Grajda Dariusz

"Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie" -
pozycja nr 1 Planu wydatków majątkowych na 2019 rok "Tabela nr 2a do uchwały
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019r."

Zapytanie
Odpowiedź

22

28.05.2019 r.

e-mail

Grajda Dariusz

"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą
powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m.
Celestynów, gm. Celestynów."
 

Zapytanie
Odpowiedź

23

31.05.2019 r.

Grażyna Kilbach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Szkolnej w Zakręcie

Zapytanie
Odpowiedź

24

05.06.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naprawy przytwierdzenia blach lub wymiany na wjazdach przy prywatnych posesjach przy rondzie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2714W i 2713W w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów 

Zapytanie
Odpowiedź

25

09.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Zatwierdzenia organizacji ruchu w związku z zamknięciem przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulic Filipowicza i Żeromskiego

Interpelacja
Odpowiedź

26

10.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

obsługi telefonicznej interesantów przez wydział Architektury i Budownictwa

 

Zapytanie
Odpowiedź

27

10.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko geodety powiatowego

Zapytanie
Odpowiedź

28

07.08.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie obsługi
telefonicznej interesantów przez Wydział Architektury i Budownictwa

Zapytanie
Odpowiedz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044