Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

07.01.2019 r. - e-mail

Bartnicka Aneta

zmian w składzie Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

2

24.01.2019 r.

Więckowska Bogumiła

funduszu płac w Starostwie, poszczególnych jednostkach i zakładach

Zapytanie
Odpowiedź

3

24.01.2019 r.

Koczorowska Jolanta

ekranów dźwiękoszczelnych na ul. Jana Pawła II
i Moście im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Zapytanie
Odpowiedź

4

25.01.2019 r. - e-mail

Kudlicki Piotr

przychodni specjalistycznej PCZ Sp. z o.o.

Interpelacja
Odpowiedź

5

28.01.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

zaprzestania pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę przy ul. Matejki 9 w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

6

01.02.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

złożenia oferty przez Powiat Otwocki w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej

Zapytanie
Odpowiedź

7

04.02.2019 r. - e-mail

Koczorowska Jolanta

spełnienia wymogów prawnych dotyczących wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

8

05.02.2019 r. - e-mail

Koczorowska Jolanta

wyboru formy, zakresu usług i podmiotu dla potrzeb wprowadzenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

 

 

9

06.02.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

statusu prawnego opracowania „Plan rozwoju sieci drogowej”

Zapytanie
Odpowiedź

10

25.02.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

rozważanego funkcjonowania strzelnicy sportowej, w tym kosztów jej utrzymania

Zapytanie
Odpowiedź

11

26.02.2019 r

Grajda Dariusz

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz z drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”

Zapytanie
Odpowiedź

12

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2715W w miejscowości Dyzin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2716W w kierunku wsi Glina”

Zapytanie
Odpowiedź

13

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

14

26.02.2019 r.

Grajda Dariusz

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy”

Zapytanie
Odpowiedź

15

28.02.2019 r.
e-mail

Kudlicki Piotr

prośby o wgląd do akt sprawy dotyczącej inwestycji na działce położonej przy ul. Rzemieślniczej w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

16

28.02.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

„Bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

17

04.03.2019 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

Statusu prawnego opracowania „Plan rozwoju sieci drogowej”

Zapytanie
Odpowiedź

18

13.03.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

właściwej lokalizacji przejść dla pieszych na terenie Miasta Otwocka

Interpelacja
Odpowiedź

19

15.03.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Dokończenia zadania pn.”Modernizacja drogi Powiatowej nr 2719W Celestynów – Tabor ul. Laskowska w Celestynowie”

Zapytanie
Odpowiedź

20

14.05.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Dokończenia zadania pn.”Modernizacja drogi powiatowej nr 2719W Celestynów – Tabor ul. Laskowska w Celestynowie”

Zapytanie

Odpowiedź

21

28.05.2019 r.

e-mail

Grajda Dariusz

"Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie" -
pozycja nr 1 Planu wydatków majątkowych na 2019 rok "Tabela nr 2a do uchwały
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019r."

Zapytanie
Odpowiedź

22

28.05.2019 r.

e-mail

Grajda Dariusz

"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą
powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m.
Celestynów, gm. Celestynów."
 

Zapytanie

Odpowiedź

23

31.05.2019 r.

Grażyna Kilbach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Szkolnej w Zakręcie

Zapytanie
Odpowiedź

24

05.06.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naprawy przytwierdzenia blach lub wymiany na wjazdach przy prywatnych posesjach przy rondzie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2714W i 2713W w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów 

Zapytanie
Odpowiedź

25

09.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Zatwierdzenia organizacji ruchu w związku z zamknięciem przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulic Filipowicza i Żeromskiego

Interpelacja
Odpowiedź

26

10.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

obsługi telefonicznej interesantów przez wydział Architektury i Budownictwa

 

Zapytanie
Odpowiedź

27

10.07.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko geodety powiatowego

Zapytanie
Odpowiedź

28

07.08.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie obsługi
telefonicznej interesantów przez Wydział Architektury i Budownictwa

Zapytanie
Odpowiedz

29

28.08.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Pilnego wykonania przejścia dla pieszych farbą grubowarstwową przy Przedszkolu nr 20 w Otwocku ul. Majowa 230 w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego

Interpelacja
Odpowiedź

30

28.08.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

usunięcia zieleni przydrożnej w pobliżu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych znajdujących się w zarządzie Zarządu Powiatu na terenie Miasta Otwocka

Interpelacja

Odpowiedź

31

11.09.2019 r.

Piotr Kudlicki

Przeprawy tunelowej pod torami kolejowymi w ul. Majowej w Otwocku

Zapytanie

Odpowiedź

32

10.10.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Przygotowania i złożenia oferty przez Powiat Otwocki w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2020” nr 3/2019/WWzS ogłoszonego przez Ministra Ochrony Narodowej

Zapytanie
Odpowiedź

33

24.10.2019 r.

Srebnicki Roman

Udzielenia informacji o etapie realizacji wniosków

Interpelacja
Odpowiedź

34

28.10.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naprawy przytwierdzenia blach lub wymiany na wjazdach  do prywatnych posesji przy rondzie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2714W i 2713W w miejscowości Dąbrówka, gmina Celestynów 

Zapytanie

Odpowiedź

35

28.10.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz z drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”

Zapytanie
Odpowiedź

36

28.10.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 br. 1 do ronda w Dąbrówce”

Zapytanie

Odpowiedź

37

04.11.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Właściwej lokalizacji przejść dla pieszych na terenie Miasta Otwocka ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania ulicy Hożej z Andriollego, a także ulicy Kruczej z Poniatowskiego

 

Interpelacja
Odpowiedź

38

04.11.2019 r. e-mail

Grajda Dariusz

Stanu przygotowań do potencjalnej zmiany kategorii wybranych dróg powiatowych - dr. 2713W

Zapytanie

Odpowiedź

39

08.11.2019 r. e-mail

Kudlicki Piotr

Relacji zawierającej informację o przedstawieniu koncepcji powiatowej sortowni odpadów komunalnych

Zapytanie
odpowiedź

40

08.11.2019 r

Błaszczyk Kinga

organizowania w powiatowych szkołach ponadpodstawowych warsztatów „Świat na kółkach”

Interpelacja
Odpowiedź

41

08.11.2019 r.

Błaszczyk Kinga

Zakupu defibrylatorów do powiatowych jednostek oświatowych

Interpelacja
Odpowiedź

42

12.11.2019 r.

Srebnicki Roman

Bezpieczeństwa na drodze powiatowej – ul. Poniatowskiego w Otwocku, na odcinku od ul. Andriollego do ul. Narutowicza

Interpelacja
Odpowiedź

43

12.11.2019 r.

Srebnicki Roman

Przeglądu uschniętych drzew wzdłuż drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel, gm. Celestynów

Interpelacja
Odpowiedź

44

15.11.2019 r

Srebnicki Roman

Wykonania uchwały Nr 40/VI/19 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

 

Zapytanie
Odpowiedź

45

18.11.2019 r.

Srebnicki Roman

Przepustu pod drogą powiatową - ul.
Prostą w Celestynowie, na wysokości działek nr. ew. 610 i 1426

 

Interpelacja
Odpowiedź

46

21.11.2019 r.

Goliński Janusz

Odwołania osoby ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

 

Zapytanie
Odpowiedź

47

22.11.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Nasadzeń zieleni w pasach wybranych dróg powiatowych na terenie miasta Otwocka

Zapytanie
Odpowiedź

48

27.11.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naboru na stanowisko
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Zapytanie
Odpowiedź

49

05.12.2019 r.

Kołodziejczyk Dariusz

Właściwej lokalizacji przejść dla pieszych na terenie Miasta Otwocka

Interpelacja
Odpowiedź

50

09.12.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Dokumentów dotyczących odwołania ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

51

09.12.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naboru na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

52

18.12.2019 r.
e-mail

Grajda Dariusz

Naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ponowienie zapytania

Zapytanie
Odpowiedź

53

31.12.2019 r.

Zawada Paweł

Organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na terenie powiatu Otwockiego
5 maja 2020 r.

Interpelacja
Odpowiedź

54

31.12.2019 r.

Zawada Paweł

Organizacji Powiatowych Mistrzostw Tańca Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością w 2020 r.

Interpelacja
Odpowiedź

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11018
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-11 14:46:15