Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszystkie nowo wszczynane postępowania będą publikowane na Platformie Zakupowej e-Zamówienia.

Strona główna - logo eZamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 18.900.000,00 PLN

Data i godzina umieszczenia: 07.07.2023 12:39
Data i godzina składania: do 16.08.2023 10:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2023 11:00

 

Nr postępowania S.AI.272.1.3.2023

Strona prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5acdad47-102f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

drukuj (Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 18.900.000,00 PLN)

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

Data i godzina umieszczenia: 28.04.2023 14:21
Data i godzina składania: do 17.05.2023 10:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2023 11:00

Nr postępowania S.AI.272.1.2.2023

Strona prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09ae3ee8-e4f8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

drukuj (Bankowa obsługa budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu)

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 20.04.2023 13:24
Data i godzina składania: 28.04.2023 10:00
Data i godzina otwarcia: 28.04.2023 11:00

Nr postępowania S.AI.272.1.1.2023

Strona prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1432d828-df44-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

drukuj (Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.6.2022 na Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

Data i godzina umieszczenia: 10.11.2022 15:16
Data i godzina składania: 21.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 21.11.2022 11:30

Strona prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16c30e4c-60f1-11ed-abdb-a69c1593877c

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.6.2022 na Świadczenie usług odbioru odpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.5.2022 na Rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 30.06.2022 12:07
Data i godzina składania: 22.07.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.07.2022 11:30

Strona prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4cfbb29-f621-11ec-9a86-f6f4c648a056

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.5.2022 na Rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.4.2022 na Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 14.04.2022 15:45
Data i godzina składania: 25.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.04.2022 12:00

Strona prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-909d4171-bbc1-11ec-97c7-b646b0ba23df

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.1.4.2022 na Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 12.04.2022 16:00
Data i godzina składania: 22.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.04.2022 12:00 (niezwłocznie po usunięciu awarii, nie później niż do 14.30)

Nr postępowania S.AI.272.1.3.2022

Strona prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b320b7d-ba53-11ec-97c7-b646b0ba23df

 

drukuj (Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.1.2.2022 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2022 11:24

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fdac39d-960e-11ec-9bc1-c2db95d08897

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.1.2.2022 na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Data i godzina umieszczenia: 14.02.2022 14:12
Data i godzina składania: 24.02.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2022 12:00

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c08f42f-8d7e-11ec-94c8-de8df8ed9da1

 

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym)

Wstępne ogłoszenie informacyjne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data i godzina umieszczenia: 14.12.2021 14:51

drukuj (Wstępne ogłoszenie informacyjne w zakresie publicznego transportu zbiorowego)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów

Data i godzina umieszczenia: 03.12.2021 14:05
Data i godzina składania: 15.12.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.12.2021 11:00

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych/stałych niesegregowanych, segregowanych i bioodpadów z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz przekazanie ich do Instalacji Przetwarzania Odpadów)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego nr: SAI.272.1.9.2021.

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2021 17:15
Data i godzina składania: 02.12.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.12.2021 11:00

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego nr: SAI.272.1.9.2021.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.8.2021 na dostawę plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

Data i godzina umieszczenia: 19.11.2021 10:28
Data i godzina składania: 29.11.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.11.2021 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.8.2021 na dostawę plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi)

Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Powiatu Otwockiego

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/534044

Dokumenty zamówienia publicznego nr SAI.272.1.7.2021 znajdują się na ww. platformie.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na ubezpieczenie Powiatu Otwockiego)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku (2 edycja) nr: SAI.272.1.6.2021.

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2021 14:34
Data i godzina składania: 15.11.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2021 11:00

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku (2 edycja) nr: SAI.272.1.6.2021.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.4.2021 na dostawę plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

Data i godzina umieszczenia: 27.10.2021 15:10
Data i godzina składania: 04.11.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 04.11.2021 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.4.2021 na dostawę plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi)

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.

Data i godzina umieszczenia: 13.10.2021 15:30
Data i godzina składania: 28.10.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 28.10.2021 11:00

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku nr: SAI.272.1.5.2021.)

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.3.2021 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 14.993.000,00 PLN.

Data i godzina umieszczenia: 16.07.2021 11:51
Data i godzina składania: 13.08.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 13.08.2021 11:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.3.2021 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 14.993.000,00 PLN.)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.2.2021 na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 04.05.2021 09:06
Data i godzina składania: 17.05.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.1.2.2021 na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę serwera

Data i godzina umieszczenia: 17.03.2021 15:32
Data i godzina składania: 26.03.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 26.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę serwera)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15670
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 12:41:03