Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

15.01.2021 r.

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie zakupu urządzenia mobilnego monitorowania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Zapytanie
Odpowiedź

2

19.01.2021 r.

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie podjęcia działań w celu przystąpienia Gminy Kołbiel i Gminy Osieck do porozumienia w sprawie wspólnego biletu KM i SKM

Interpelacja
Odpowiedź

3

11.02.2021 r.

Piotr Kudlicki

W sprawie udzielenia informacji w sprawie poruszonej w piśmie z dnia 28.12.2020 r.  TBJ Bartosz Jobda, Fitness Club Imperium

Zapytanie
Odpowiedź

4

25.02.2021 r - email

Grajda Dariusz

W sprawie Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Otwockiego w okresie od 17.12.2020 r. do 14.01.2021 r.

Zapytanie

Odpowiedź

5

01.03.2021 r. e-mail

Kołodziejczyk Dariusz

w sprawie przejścia dla pieszych w ulicy Staszica

Interpelacja

Odpowiedź

6

01.03.2021 r. e-mail

Kołodziejczyk Dariusz

w sprawie pomocy prawnej

Zapytanie

Odpowiedź

7

16.03.2021 r.
email

Czarnowski Jacek

W sprawie udzielenia informacji dotyczących Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Interpelacja

Odpowiedź

8

23.03.2021 r.
e-mail

Pszonka Mirosław

W sprawie uchwały wyrażającej zgodę na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zapytanie

Odpowiedź

9

23.03.2021 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

W sprawie Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021-2031.

Zapytanie

Odpowiedź

10

20.04.2021 r.

Jolanta Koczorowska
Dariusz Grajda

W sprawie zasypania rowów odprowadzających wodę opadową również z pasa drogowego drogi powiatowej w Celestynowie biegnącej wzdłuż ul. Obrońców Pokoju, co nastąpiło podczas modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa - Lublin

Interpelacja

Odpowiedź

11

20.04.2021 r.
e-mail

Dariusz Grajda

W sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2021 roku.

Zapytanie
Odpowiedź
Dane inwestycyjne
Harmonogram inwestycji

12

23.04.2021 r.
e-mail

Dariusz Grajda

W sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej nr 2713W w Celestynowie na odcinku działki 129/12 obr. 1 do ronda w Dąbrówce”

Zapytanie
Odpowiedź

13

26.04.2021 r.
e-mail

Piotr Kudlicki

W sprawie modyfikacji przebiegu połączenia autobusowego

Zapytanie
Odpowiedź

14

16.05.2021 r.
e-mail

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

15

24.05.2021 r.
e-mail

Jolanta Koczorowska

W sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

16

17.06.2021 r.
e-mail

Jacek Czarnowski

W sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii oraz działań podejmowanych w tym kierunku przez PCZ

Interpelacja

Odpowiedź

17

20.06.2021 r.
e-mail

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie niezwłocznego oczyszczenia odwodnień w ulicach powiatowych na terenie Otwocka

Interpelacja
Odpowiedź

18

23.06.2021 r.
e-mail

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nr 2795W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia

Zapytanie
Odpowiedź

19

29.07.2021 r.
e-mail

Dariusz Grajda

W sprawie czyszczenia rowów i przepustów przy drodze powiatowej w Celestynowie

Interpelacja
Odpowiedź

20

29.07.2021 r.
e-mail

Dariusz Grajda

W sprawie zniszczonych elementów betonowych na chodniku w Celestynowie

Interpelacja
Odpowiedź

21

12.08.2021 r.
e-mail

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu
w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku

Interpelacja

Odpowiedź

22

19.09.2021 r.
e-mail

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku (ponownie)

Interpelacja

Odpowiedź

23

19.09.2021 r.
e-mail

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu ulicy Jana Pawła II i umożliwienie skrętu do nieruchomości 

Zapytanie

Odpowiedź

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-20 15:32