Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

2021.01.15

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie zakupu urządzenia mobilnego monitorowania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Zapytanie
Odpowiedź

2

2021.01.19

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie podjęcia działań w celu przystąpienia Gminy Kołbiel i Gminy Osieck do porozumienia w sprawie wspólnego biletu KM i SKM

Interpelacja
Odpowiedź

3

2021.02.11

Kudlicki Piotr

W sprawie udzielenia informacji w sprawie poruszonej w piśmie z dnia 28.12.2020 r.  TBJ Bartosz Jobda, Fitness Club Imperium

Zapytanie
Odpowiedź

4

2021.02.25

Grajda Dariusz

W sprawie Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Otwockiego w okresie od 17.12.2020 r. do 14.01.2021 r.

Zapytanie

Odpowiedź

5

2021.03.01

Kołodziejczyk Dariusz

w sprawie przejścia dla pieszych w ulicy Staszica

Interpelacja

Odpowiedź

6

2021.03.01

Kołodziejczyk Dariusz

w sprawie pomocy prawnej

Zapytanie

Odpowiedź

7

2021.03.16

Czarnowski Jacek

W sprawie udzielenia informacji dotyczących Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Interpelacja

Odpowiedź

8

2021.03.23

Pszonka Mirosław

W sprawie uchwały wyrażającej zgodę na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zapytanie

Odpowiedź

9

2021.03.23

Koczorowska Jolanta

W sprawie Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021-2031.

Zapytanie

Odpowiedź

10

2021.04.20

Koczorowska Jolanta
Grajda Dariusz

W sprawie zasypania rowów odprowadzających wodę opadową również z pasa drogowego drogi powiatowej w Celestynowie biegnącej wzdłuż ul. Obrońców Pokoju, co nastąpiło podczas modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa - Lublin

Interpelacja

Odpowiedź

11

2021.04.20

Grajda Dariusz

W sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2021 roku.

Zapytanie
Odpowiedź
Dane inwestycyjne
Harmonogram inwestycji

12

2021.04.23

Grajda Dariusz

W sprawie „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej nr 2713W w Celestynowie na odcinku działki 129/12 obr. 1 do ronda w Dąbrówce”

Zapytanie
Odpowiedź

13

2021.04.26

Kudlicki Piotr

W sprawie modyfikacji przebiegu połączenia autobusowego

Zapytanie
Odpowiedź

14

2021.05.16

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

15

2021.05.24

Koczorowska Jolanta

W sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

16

2021.06.17

Czarnowski Jacek

W sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii oraz działań podejmowanych w tym kierunku przez PCZ

Interpelacja

Odpowiedź

17

2021.06.20

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie niezwłocznego oczyszczenia odwodnień w ulicach powiatowych na terenie Otwocka

Interpelacja
Odpowiedź

18

2021.06.23

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nr 2795W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia

Zapytanie
Odpowiedź

19

2021.07.29

Grajda Dariusz

W sprawie czyszczenia rowów i przepustów przy drodze powiatowej w Celestynowie

Interpelacja
Odpowiedź

20

2021.07.29

Grajda Dariusz

W sprawie zniszczonych elementów betonowych na chodniku w Celestynowie

Interpelacja
Odpowiedź

21

2021.08.12

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu
w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku

Interpelacja

Odpowiedź

22

2021.09.19

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie likwidacji przejść dla pieszych przy tunelu w ulicy Filipowicza i Żeromskiego w Otwocku (ponownie)

Interpelacja

Odpowiedź

23

2021.09.19

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu ulicy Jana Pawła II i umożliwienie skrętu do nieruchomości 

Zapytanie

Odpowiedź

24

2021.09.27

Grajda Dariusz

W sprawie sprzedaży nieruchomości publicznej

Zapytanie

Odpowiedź

25

2021.09.30

Grajda Dariusz


W sprawie sprzedaży nieruchomości publicznej w Józefowie 

Zapytanie

Odpowiedź

26

2021.10.11

Grajda Dariusz

w sprawie precyzji uchwały Nr CCLXX/175/21 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zapytanie

Odpowiedź

27

2021.10.14

Kołodziejczyk Dariusz

w sprawie odwodnienia na drogach powiatowych nieposiadających studni chłonnych

Zapytanie

Odpowiedź

28

2021.11.15

Grajda Dariusz

W sprawie wzrostu diet części radnych powiatowych i intencji w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego

Zapytanie

Odpowiedź

29

2021.11.22

Grajda Dariusz

W sprawie długotrwałego przygotowania odpowiedzi w ramach informacji publicznej i rzetelności przekazanych kopii dokumentów

Zapytanie

Odpowiedź

30

2021.11.23

Grajda Dariusz

W sprawie sprzedaży nieruchomości publicznej cd.

Zapytanie

Odpowiedź

31

2021.11.24

Grajda Dariusz

W sprawie okoliczności podjęcia uchwały Zarządu Powiatu dot. rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem jednostki pomocy społecznej 

Zapytanie

Odpowiedź

32

2021.11.26

Grajda Dariusz

W sprawie okoliczności podjęcia uchwały Zarządu Powiatu dot. rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem jednostki pomocy społecznej - uzupełnienie

Zapytanie

Odpowiedź

33

2021.12.06

Grajda Dariusz

W sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2709W w związku z budową drogi S17

Zapytanie
Zapytanie wycofane pismem z dnia 07.12.2021 r. – nowe zapytanie znajduje się w pozycji Nr. 34

34

2021.12.06

Grajda Dariusz

W sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2709W w związku z budową drogi S17

Zapytanie
Odpowiedź

35

2021.12.07

Grajda Dariusz

W sprawie interpelacji i zapytań umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej

Interpelacja
Odpowiedź

36

2021.12.13

Grajda Dariusz

W sprawie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu przedkładanego na Sesji Rady Powiatu.

Zapytanie

Odpowiedź

37

2021.12.14

Grajda Dariusz

W sprawie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu przedkładanego na Sesji Rady Powiatu – dotyczy strefy płatnego parkowania.

Zapytanie
Odpowiedź

38

2021.12.15

Kudlicki Piotr

W sprawie krótkotrwałych zajęć pasa drogowego lub zatrzymywania pojazdów dostawczych w celach wyładunku na drogach powiatowych

Interpelacja
Odpowiedź

39

2021.12.21

Kilbach Grażyna

W sprawie rozszerzenia o weekendy kursowania linii autobusowych pomiędzy Otwockiem a gminami Powiatu Otwockiego

Interpelacja

Odpowiedź

40

2021.12.27

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie przystąpienia gmin do współfinansowania Wspólnego Biletu KM i SKM

Zapytanie
Odpowiedź

41

2021.12.27

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie utworzenia i podania do wiadomości publicznej adresu e-mail/formularza przez PCZ Sp. z o.o 

Interpelacja
Odpowiedź

42

2021.12.27

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie informacji na temat skażenia wód podziemnych na terenie Otwocka

Zapytanie
Odpowiedź

43

2021.12.29

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie podjęcia działań mających na celu przystąpienie Gmin Kołbiel i Osieck do porozumienia w sprawie Wspólnego Biletu KM i SKM

Interpelacja
Odpowiedź

44

2021.12.30

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie funkcjonowania w 2021 roku linii autobusowych uruchomionych przez Powiat Otwocki

Zapytanie
Odpowiedź

45

2021.12.30

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie odwodnień w ulicy Batorego w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

46

2021.12.31

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie możliwości wydłużenia godzin pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów

Zapytanie
Odpowiedź

 

47

2021.12.31

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie urządzenia mobilnego monitorowania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Zapytanie
Odpowiedź

48

2021.12.31

Kołodziejczyk Dariusz

W sprawie przejścia podziemnego wzdłuż w ulicy Żeromskiego w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8174
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-21 11:24:08