Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie wykonania zarządznia Wojewody Mazowieckiego Nr 286 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położone w Józefowie

Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Dariusza Sucheckiego,stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Otwocku Małym Gm. Karczew

Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w dniu 30.12.2011r.

Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowsko urzędnicze Sekretarza Powiatu

Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie ustalenia zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gm. Kołbiel.

Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Karczewie.

Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kołbieli.

Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. kadr i szkoleń w Referacie Kadr

Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku

Załącznik do Zarządzenia 81/2011

Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 21/2010 z 25.03.2010 r.

Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 21/2010 z 25.03.2010 r.

Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Świderskiej

Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie powołania członka komisji przetargowej do przetargu na zakup bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości 61.140 PLN

Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 21/2010 z 25.03.2010r.

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. Inżynierii Ruchu

Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów na nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie

Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 21/2010 z 25.03.2010r.

Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania bezrobotnemu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku"

Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepad61

Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze postanowień sądowych ruchomości i wskazania sposobu ich likwidacji

Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wygodzie

Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie

Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Nr 21/2010 z 25.03.2010r.

Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru partnerów do projektu innowacyjnego współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Promocji i Ochrony Zdrowia

Zarządzenie Nr 48/2011 zmieniające Zarządzenie z dnia 11 czerwca 2007r. Nr 33/2007 w sprawie sposobu udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość przekracza 6.000 euro i nie przekracza 14.000 euro

Zarządzenie Nr 47/2011 zmieniające Zarządzenie z dnia 25 marca 2010r. Nr 21/2010 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Refracie Kadr

Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Wygodzie gm. Karczew

Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM s.a. Oddział w Rembelszczyźnie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko inspektora ds. geologii i pozwoleń wodno prawnych

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków

Zarządzenie Nr 38/2011 zmieniające Zarządzenie nr 41/2008 Starosty Otwockiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Otwocku w dniu 31.05.2011 r.

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie wykonania Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 189 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Kupieckiej 1.

Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko podinspektora/inspektora ds. promocji i ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych

Zarządzenie Nr 32/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

 

Zarządzenie Nr 31/2011 zmieniające zarządzenie Nr 58 Starosty Otwockiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 30/2011 zmieniające zarządzenie Nr 62 Starosty Otwockiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Załącznik do zarządzenia 30/2011

Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie wydzierżawienia Spółdzielni Przewoźników Drogowych "Dworzec" Otwock ul. Kupiecka 1

Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2009 z dnia 13.02.2009 r.

Załączniki do zarządzenie Nr 27/2011

Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie.

Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów w Otwocku za rok 2010.

Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie powołania p. Elżbiety Frydrysiak - lekarza pediatrę ze stanowiska członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie odwołania p. Sławomira Gęsiora - lekarza pediatrę ze stanowiska członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2011 z dnia 04.02.2011

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie powołania komisji dla oceny parkingów przeznaczonych do parkowania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela pojazdu.

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Radiówku Gm. Wiązowna stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Radiówku Gm. Wiązowna stanowiącej własność Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatnośći nabytych w drodze orzeczeń sądowych przedmiotów i wskazania sposobu ich zagospodarowania lub likwidacji.

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego

ZARZĄDZENIE NR 9/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania meszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 w sprawie utworzenia i określenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2011

Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu, i Turystyki.

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty.

Zarządzenie Nr 1/2011 zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego nr 65/2010 z dnia 18 listopada 2010r.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14946
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-20 15:15:05