Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr CDXXXIV/173/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006

Uchwała Nr CDXXX/173/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CDXXIX/173/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CDXXVIII/173/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CDXXVI/173/06 Uchwała w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.

Uchwała Nr CDXXV/173/06 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 października 2006 r. nr 345/XLIX/2006 w sprawie wyraŻenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 5 lat prawa odpłat

Uchwała Nr CDXXIV/172/06 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr CCCXXV/144/06 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 10 marca 2006r. w sprawie określenia wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej oraz zawodowej nie

Uchwała Nr CDXXIII/172/06 Uchwała w sprawie: upowaŻnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do realizacji Powiatowego Programu Oparcia Społecznego skierowanego do osób chorych psychicznie i ich rodzin „Bądźmy Razem" zgodnie z Porozum

Uchwała Nr CDXXII/172/06 Uchwała w sprawie projektu uchwały budŻetowej na 2007 rok.

Załącznik do Uchwały Nr CDXXII/172/06 - projekt uchwały budżetowej na 2007 r.

Uchwała Nr CDXXI/171/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CDXX/170/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CDXIX/167/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CDXVIII/167/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka ew. 6/15 o pow. 1096 m2 z obr. 1

Uchwała Nr CDXVII/166/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Wojskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/10 o p

Uchwała Nr CDXVI/166/06 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Otwocku nr 344/XLIX/2006 z dnia 3 października 2006 r. w sprawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ niezabudowanej nieruchomości połoŻonej w Otwocku przy ul. Wojskiego stanowiącej działkę

Uchwała Nr CDXV/166/06 Uchwała w sprawie upowaŻnienia Starosty - Pana Mirosława Pszonki, Wicestarosty - Pana Krzysztofa Boczarskiego i Członka Zarządu – pana Tomasza Grzanki oraz Skarbnika Pana Wiesława Miłkowskiego do podejmowania wszelkich działań związ

Uchwała Nr CDXIV/165/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r

Uchwała Nr CDXIII/165/06 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu podziału środków na doskonalenie nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki".

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CDXIII/165/06 - Regulamin podziału środków na doskonalenie nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CDXII/164/06 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mińsk Mazowiecki.

Uchwała Nr CDXI/164/06 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Uchwała Nr CDX/164/06 Uchwała w sprawie dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną nauczycieli :czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CDIX/164/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CDVIII/164/06 Uchwała w sprawie określenia głównych założeń do projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr CDVII/164/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 oznaczonej jako działka ew. 9/5 o pow. 1067 m2 z obr.

Uchwała Nr CDVI/164/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 oznaczonej jako działka ew. 9/4 o pow. 589 m2 z obr. 1

Uchwała Nr CDV/163/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CDIV/163/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Kołłątaja oznaczonej jako działka ew. 13/1 o pow. 3269 m2 z obr. 1, u

Uchwała Nr CDIII/163/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierŻawnego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierŻawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte, oz

Uchwała Nr CDII/163/06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku nr CCCLXXXIII/160/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu nr 328/XLVI/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawieni

Uchwała Nr CDI/162/06 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Otwocku nr 325/XLVI/2Q06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej połołonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 6/

Uchwała Nr CD/162/06 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w Otwocku nr 324/XLVl/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ nieruchomości gruntowej połoŻonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 6/1

Uchwała Nr CCCLXXXIX/161/06 Uchwała w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie.

Uchwała Nr CCCLXXXVIII/161/06 Uchwała w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2.

Uchwała Nr CCCLXXXVII/161/06 Uchwała w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCCLXXXVII/161/06 - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "WRZOS"w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.

Uchwała Nr CCCLXXXVI/161/06 Uchwała w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCCLXXXVI/161/06 - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.

Uchwała Nr CCCLXXXV/161/06 Uchwała w sprawie : przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCCLXXXV/161/06 - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1.

Uchwała Nr CCCLXXXIV/161/06 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŻetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2006 roku.

Uchwała Nr CCCLXXXIII/160/06 Uchwała w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Nr 328/XLVI/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyraŻenia zgody na wydzierŻawienie na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości połoŻonej w Karczewie przy ul. Boh. Westerpl

Uchwała Nr CCCLXXXII/160/06 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta stołecznego Warszawy zmieniającej uchwala w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg p

Uchwała Nr CCCLXXXI/160/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCLXXX/160/06 Uchwała w sprawie: przedłuŻenia powierzenia Pani Apolonii śołądek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3.

Uchwała Nr CCCLXXIX/159/06 Uchwała w sprawie upowaŻnienia Starosty Pana Mirosława Pszonki i Wicestarostę Pana Krzysztofa Boczarskiego do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu „Wszystkim równe szansę" - Działanie 2.2 „Wyrównywanie

Uchwała Nr CCCLXXVIII/158/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCLXXVII/158/06 Uchwała w sprawie: przedłuŻenia powierzenia Panu Wojciechowi Dziewanowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9.

Uchwała Nr CCCLXXVI/154/06 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7.

Uchwała Nr CCCLXXV/154/06 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Szymona Zadroga - wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCCLXXIV/158/06 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkól i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CCCLXXIII/157/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCLXXII/157/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka ew. 6/15 o pow. 1096 m2 z ob

Uchwała Nr CCCLXXI/157/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka ew. 6/13 o pow. 651 m2 z obr.

Uchwała Nr CCCLXX/156/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCLXIX/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXVIII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXVII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXVI/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXV/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXIV/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXIII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLXI/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLX/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLIX/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLVIII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLVII/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLVI/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLV/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLIV/156/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCLIII/155/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Kołłątaja oznaczonej jako działka ew. 13/1 o pow. 3269 m2 z obr

Uchwała Nr CCCLII/155/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach programu „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz

Uchwała Nr CCCLI/155/06 Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków dot. przyznawania stypendiów dla studentów pochodzących z terenu p

Uchwała Nr CCCL/154/06 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Beaty Dołowackiej - byłej wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Literackiej 8.

Uchwałą Nr CCCXLIX/154/06 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Sylwii Machnio - wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCCXLVIII/154/06 Uchwała w sprawie przedłuŻenia powierzenia Pani ElŻbiecie Rybce obowiązków doradcy metodycznego.

Uchwała Nr CCCXLVII/154/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej róg Kołłątaja oznaczonej jako działka ew. 2/13

Uchwała Nr CCCXLVI/154/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 oznaczonej jako działka ew. 9/5 o pow. 1067 m2 z

Uchwała Nr CCCXLV/154/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 oznaczonej jako działka ew. 9/4 o pow. 589 m2 z o

Uchwała Nr CCCXLIV/154/06 Uchwała w sprawie udzielenia nieoprocentowanej poŻyczki krótkoterminowej Zespołowi Publicznych ZOZ w Otwocku.

Uchwała Nr CCCXLIII/153/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCXLII/153/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCXLI/153/06

Uchwała Nr CCCXL/153/06 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CCCXXXIX/153/06 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwale w sprawie zaliczenia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg po

Uchwała Nr CCCXXXVIII/153/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŻonej w Otwocku przy ul. Jana Onufrego Zagłoby 8/10, oznaczonej jako działka ewid. nr 4/

Uchwała Nr CCCXXXVII/152/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXXVI/150/06 Uchwała W sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Przewalskiej na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 15/17.

Uchwała Nr CCCXXXV/149/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r

Uchwała Nr CCCXXXIV/149/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŻetu Powiatu Otwockiego na 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXXIII/149/06 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37.

Uchwała Nr CCCXXXII/148/06 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr CCCXXI/136/06 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCCXXXI/148/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 15/17.

Uchwała Nr CCCXXX/147/06 Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków dot. przyznawania stypendiów dla studentów pochodzących z terenu

Uchwała Nr CCCXXIX/146/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXVIII/145/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych rokowaniach na zbycie niezabudowanej nieruchomości połoŻonej w Otwocku przy ul. Kołłątaja (wg zapisu ewidencji gruntów - ul. Mickiewicza 8).

Uchwała Nr CCCXXVII/145/06 Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŻetu powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr CCCXXXVI/150/06 Uchwała W sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Przewalskiej na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 15/17.

Uchwała Nr CCCXXXV/149/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r

Załączniki do Uchwały Nr CCCXXXIV w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXXIV/149/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŻetu Powiatu Otwockiego na 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXXIII/149/06 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37.

Uchwała Nr CCCXXXII/148/06 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr CCCXXI/136/06 z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCCXXXI/148/06 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 15/17.

Uchwała Nr CCCXXX/147/06 Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków dot. przyznawania stypendiów dla studentów pochodzących z terenu

Uchwała Nr CCCXXIX/146/06 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 dnia 2 marca 2006 r.

Uchwała Nr CCCXXVIII/145/06 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnych rokowaniach na zbycie niezabudowanej nieruchomości połoŻonej w Otwocku przy ul. Kołłątaja (wg zapisu ewidencji gruntów - ul. Mickiewicza 8).

Uchwała Nr CCCXXVII/145/06 Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŻetu powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr CCCXXVI/145/06 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŻetu Powiatu Otwockiego za 2005 rok.

Uchwała Nr CCCXXV/144/06 Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej w Powiecie Otwockim z tytułu św

Uchwała Nr CCCXXIV/144/06 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przeprowadzania konkursów i rekrutacji na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CCCXXIII/140/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz inte

Uchwała Nr CCCXXII/139/06 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami

Uchwała Nr CCCXXI/136/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCCXX/135/06 Uchwała w sprawie upowaŻnienia Pana Starosty Mirosława Pszonki i Członka Zarządu Pana Tomasza Grzanki do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu „Wszystkim równe szanse” – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans e

Uchwała Nr CCCXIX/134/06 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu otwockiego

Uchwała Nr CCCXVIII/134/06 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Oświaty Powiatowej

Uchwała Nr CCCXVII/134/06 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-11 11:15:27