Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr CCCXVI/133/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCCXV/132/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCCXIV/132/05 Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Starosty Mirosława Pszonki i Pana Wicestarosty Krzysztofa Boczarskiego do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu „Wszystkim równe szanse”.

Uchwałą Nr CCCXIII/132/05 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

Uchwała Nr CCCXII/131/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kołłątaja.

Uchwała Nr CCCXI/131/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCCX/130/05 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku do czynności prawnej, polegającej na pozyskiwaniu dotacji i podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go

Uchwała Nr CCCIX/129/05 Uchwała w sprawie zmian w budśecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCCVIII/127/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCVII/127/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCVI/127/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CCCV/127/05 Uchwała w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCCIV/127/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej.

Uchwała Nr CCCIII/126/05 Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

Uchwała Nr CCCII/125/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Osiecku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi oznaczonej jako działka nr ew. 218/1 i pow. 0,13 ha, położonej w Sobienkach w G

Uchwała Nr CCCI/125/05 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7

Uchwała Nr CCC/125/05 Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3A, oznaczonej jako działki ewid. nr: 42/3 i 42/1 o łącznej pow. 572 m

Uchwała Nr CCXCIX/124/05 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr CCXCII/121/05 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu budżetu powiatu na 2006 rok zwaną „Uchwałą”.

Uchwała Nr CCCXCVIII/124/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXCVII w sprawie umorzenia nalezności za wyżywienie - Radosława Księżnika - byłego wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCXCVI/124/05 w sprawie zmiany uchwały Nr CCLXXXII/115/05 w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne" ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr CCXCV/122/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXCIV/121/05 Uchwała w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu, którzy składają oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.

Uchwała Nr CCXCIII/121/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu za działkę połoŻoną w Otwocku przy ul. Kołłątaja

Uchwała Nr CCXCII/121/05 Uchwała w sprawie określenia głównych założeń do projektu budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwała Nr CCXCI/120/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXC/119/05 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

Uchwała Nr CCLXXXIX/119/05 Uchwała w sprawie cofnięcia Pani Barbarze Andrzejewskiej powierzenia zadań doradcy metodycznego

Uchwała Nr CCLXXXVIII/119/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działkę położoną w Otwocku przy ul. Armii Krajowej

Uchwała Nr CCLXXXVII/118/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3

Uchwała Nr CCLXXXVI/118/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji Starosty Piaseczyńskiego, dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kalwaryjskiej na południowym fragmencie odcinka.

Uchwała Nr CCLXXXV/118/05 Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7 Panu Andrzejowi Wiejacha.

Uchwała Nr CCLXXXIV/118/05 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2005 roku.

Uchwała Nr CCLXXXIII/117/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29

Uchwała Nr CCLXXXII/115/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne”.

Uchwała Nr CCLXXXI/115/05 Uchwała w sprawie zatrudnienia Pani Wiesławy Zackiewicz na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka Nr 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10

Uchwała Nr CCLXXX/115/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała nr CCLXXIX/115/05 w sprawie odroczenia spłaty pożyczki udzielonej dla ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Uchwałą Nr CCLXXVIII/115/05 w sprawie umorzenia pożyczkli udzielonej dla ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Uchwała Nr CCLXXVII/115/05 Uchwała w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji stypendialnej d.s. weryfikacji i opiniowania wniosków.

Uchwała Nr CCLXXVI/114/05 w sprawie: zatrudnienia Pani Kazimiery Wysockiej na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka Nr 8 w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22.

Uchwała Nr CCLXXV/114/05 Uchwała w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

Uchwała Nr CCLXXIV/114/05 Uchwała w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

Uchwała Nr CCLXXIII/112/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCLXXII/112/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania pozbawienia ul. Bukowieckiej i ul. Klukowskiej kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr CCLXXI/112/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29

Uchwała Nr CCLXX/111/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCLXIX/110/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLXVIII/110/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLXVII/108/2005 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLVI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLV/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLIV/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLIII/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLII/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCLI/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCL/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCXLIX/107/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CCXLVIII/107/05 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 Panu Cezaremu Łukaszewskiemu.

Uchwała Nr CCXLVII/107/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działkę nr 13/1 położoną w Otwocku przy ul. Mickiewicza róg Kołłątaja

Uchwała Nr CCXLVI/107/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działkę nr 13/3 położoną w Otwocku przy ul. Mickiewicza róg Kołłątaja

Uchwała Nr CCXLV/107/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działkę położoną w Otwocku przy ul. Armii Krajowej

Uchwała Nr CCXLIV/106/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29

Uchwała Nr CCXLIII/106/05 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Elżbiecie Rybce obowiązków doradcy metodycznego

Uchwała Nr CCXXXII/100/05 w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.

Uchwała Nr CCXLII/106/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXLI/105/05 Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CCXL/105/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny za zabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3

Uchwała Nr CCXXXIX/105/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania dwóch projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Uchwała Nr CCXXXVIII/104/05 Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego

Uchwała Nr CCXXXVII/103/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXXXVI/102/05 Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 stycznia 2005 r. Nr CCXVII/89/05

Uchwała Nr CCXXXV/101/05 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2005 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 186/XXIX/2005 dnia 22 marca 2005 r.

Uchwała Nr CCXXXIV/101/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie

Uchwała Nr CCXXXIII/101/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomość położoną w Otwocku przy ul. Karczewskiej 4/6

Uchwała Nr CCXXXI/99/05 Uchwała w sprawie ustalenia najniższej ceny w rokowaniach z nabywcą za zabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3

Uchwała Nr CCXXIX/98/05 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetu powiatu za 2004 r.

Załącznik do uchwały Nr CCXXIX/98/05 - sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2004 rok.

Uchwała Nr CCXXVIII/98/05 Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2005 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu w 2005 roku.

Załączniki do Uchwały Nr CCXXVIII/98/05 - układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Nr CCXXVII/97/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefowa

Uchwała Nr CCXXVI/97/05 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Józefowa"

Uchwała Nr CCXXV/95/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach za działki 5/1, 5/2 i 5/3 położone w Otwocku przy ul. Karczewskiej 4/6

Uchwała Nr CCXXIV/91/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu za zabudowane działki nr 9/1, 9/2, 9/3, położone w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29

Uchwała Nr CCXXIII/91/05 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Agaty Tomaszewskiej wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCXXII/91/05 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Dariusza Drewniaka wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCXXI/90/05 Uchwała w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty do podpisania umowy o dofinansowanie projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

Uchwała Nr CCXX/89/05 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCXX/89/05 - Zatwierdza się roczny plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz służbach, inspekcjach i strażach, w stosunku do których Starosta sprawuje nadzór lub zwierzchnictwo.

Uchwała Nr CCXIX/89/05 Uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia rokowań Komisji Przetargowej

Uchwała Nr CCXVIII/89/05 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości zaliczki za sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCXVII/89/05 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach za działkę nr 53/04 położoną przy ul. Wojskiego w Otwocku

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-16 14:05:19