Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr CCXVII/86/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CCXVI/86/04 w sprawie: wstrzymania wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CCXV/86/04 w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CCXIII/86/04 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego 22 w Józefowie.

Uchwała Nr CCXIII/86/04 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 13 przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.

Uchwała Nr CCXII/86/04 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Uchwała Nr CCXI/86/04 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Anny Pietruszczak - wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCX/86/04 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Tomasza Gąski - byłego wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CCIX/86/04 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CCIX/86/04 - wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem jest Powiat Otwocki.

Uchwałą Nr CCVIII/86/04 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

Uchwała Nr CCVII/85/04 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Otwock na lata 2004 - 2010".

Uchwała Nr CCVI/85/04 w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Otwocka na lata 2004 - 2011".

Uchwała Nr CCV/85/04 w sprawie ustalenia ceny w rokowaniach za działki nr: 5/1, 5/2, 5/3 położone w Otwocku przy ul. Karczewskiej 4/6, stanowiące własność Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCIV/85/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za zabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3, oznaczoną jako działki ewid. nr: 21, 23, 24/2 stanowiące własność Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CCIII/85/04 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17.

Załącznik do Uchwały Nr CCIII/85/04 - Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17.

Uchwała Nr CCII/85/04 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1.

Załącznik do Uchwały Nr CCII/85/04 - Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1.

Uchwała Nr CCI/85/04 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.

Załącznik do Uchwały Nr CCI/85/04 - Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „WRZOS" w Otwocku, ul. Zagłoby 8/10.

Uchwała Nr CC/85/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXCIX/84/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXCVIII/84/04 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Oświaty Powiatowej.

Załączniki do Uchwały Nr CXCVIII/84/04 - Regulamin Organizacyjny, Struktura Organizacyjna oraz wykaz szkół i placówek obsługiwanych przez Oświatę Powiatową.

Uchwała Nr CXCVII/83/04 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXCVII/83/04 - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urządu Pracy w Otwocku.

Uchwała Nr CXCVI/83/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXCV/83/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXCIV/83/04 w sprawie wykazu szkół i placówek oświatowych Powiatu Otwockiego,w których nauczycielom i innym pracownikom będącym emerytami lub rencistami zlikwidowanych szkół i placówek nalicza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Uchwała CXCIII/83/04 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - byłych wychowanków Młodzoieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7.

Uchwała Nr CXCII/79/04 w sprawie: zatrudnienia pani Jolanty Sęk-Ostaszewskiej na stanowisku Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a.

Uchwała Nr CXCI/82/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXC/82/04 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu - za działkę nr 53/4 o pow. 2640 m² w obr. 156 położoną w Otwocku przy Wojskiego, stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, uregulowaną w KW 8283.

Uchwała Nr CLXXXIX/81/04 w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Celestynów na lata 2004 - 2011".

Uchwała Nr CLXXXVIII/81/04 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobienie Jeziory".

Uchwała Nr CLXXXVII/81/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXXXVI/81/04 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za zabudowane działki nr: 9/1, 9/2, 9/3 o łącznej pow. 1 9113 m² w obr. 142 położone w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29, stanowiące własność Powiatu Otwockiego, uregulowane w KW 3904

Uchwała Nr CLXXXV/80/04 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 r.

Uchwała Nr CLXXXIV/77/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXXXII/76/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXXXI/76/04 w sprawie określenia głównych założeń do projektu budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr CLXXX/76/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za zabudowaną nieruchomość położoną w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3, oznaczoną jako działki ewid. nr: 21, 23, 24/2 o łącznej pow. 1 ha 2124 m² w obr. 89.

Uchwała Nr CLXXIX/75/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu za działki nr: 5/1, 5/2, 5/3 o pow. 1766 m² w obr. 46 położone w Otwocku przy Karczewskiej 4/6, stanowiące własność Powiatu Otwockiego, uregulowane w KW 43010.

Uchwała Nr CLXXVIII/75/04 w sprawie zaopiniowania projektów "Planów Gospodarki Odpadami dla Gmin Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Wiązowna na lata 2004 - 2011".

Uchwała Nr CLXXVII/75/04 w sprawie zaopiniowania projektów "Programów Ochrony Środowiska dla Gmin Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Wiązowna".

Uchwała Nr CLXXVI/75/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXXIV w sprawie umorzenia nalezności za wyżywienie - Radosława Księżnika - wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CLXXIV w sprawie umorzenia nalezności za wyżywienie - Leny Lewandowskiej - byłej wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CLXXIII/75/04 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działkę nr 53/4 o pow. 2640 m² w obr. 156 położoną w Otwocku przy Wojskiego, stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, uregulowaną w KW 8283.

Uchwała Nr CLXXII/74/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXXI/73/04 w sprawie: wstrzymania wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CLXX/71/04 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r. dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Uchwała Nr CLXIX/71/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2004 r.

Uchwała Nr CLXVIII/71/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXVII/71/04 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży za działki nr: 5/1, 5/2, 5/3 o pow. 1766 m2 w obr. 46 połoŜone w Otwocku przy Karczewskiej 4/6, stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, uregulowane w KW 43010.

Uchwała Nr CLXVI/68/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXV/68/04 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/68/04 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIII/67/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLXII/67/04 w sprawie powołania Pana Franciszka Walczyńskiego na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Uchwała Nr CLXI/66/04 w sprawie ustalenia czasu trwania trwałego zarządu na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych - na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CLX/66/2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CLIX/65/04 w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CLVIII/65/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr CCXC/195/2002 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 22 sierpnia 2002 r.

Uchwała Nr CLVII/65/04 w sprawie: powierzenia Pani Katarzynie Nosowskiej stanowiska dyrektora Powiatowej Poradnio Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

Uchwała Nr CLVI/65/04 w sprawie: powierzenia Panu Robertowi Pielakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10.

Uchwała Nr CLV/65/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLIV/65/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLIII/65/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLII/65/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLI/65/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CL/65/04 w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CXLIX w sprawie umorzenia nalezności za wyżywienie byłych wychowanków Speecjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego :Jędruś" w Józefowie przy ul. Głównej 10.

Uchwała Nr CXL/63/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXXXVIII/62/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXXXVII/62/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXVII/62/04 - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Uchwała Nr CXXXVI/61/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXXXV/60/04 w sprawie powierzenia pani Barbarze Andrzejewskiej obowiązków doradcy metodycznego.

Uchwała Nr CXXXIV/60/04 w sprawie: wstrzymania wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczowychowawczych powiatu otwockiego.

Uchwała Nr CXXXIII/60/04 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku Pani Grażynie Gagale.

Uchwała Nr CXXXII/58/04 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder" im. K. Lisieckiego „Dziadka" w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

Załacznik Nr 1 do uchwały Nr CXXXII/58/04 - Regulamin Organizacyjny Ogniska Wychowawczego „Świder" im Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/37.

Uchwała Nr CXXXI/57/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

Uchwała Nr CXXX/57/04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul.Słowackiego 4/10.

Uchwała Nr CXXIX/57/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za zabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę nr 61/2 w obr. 101, położoną w Otwocku przy ul. Bagatela 35, stanowiącą własność Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXXVIII/56/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2004 uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 89/XVI/2004 z dnia 22.03.2004 r.

Uchwała Nr CXXVII/56/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2003 rok.

Uchwała Nr CXXVI/56/04 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu w 2004 roku.

Uchwała Nr CXXV/55/04 w sprawie: powołania Lokalnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia II etapu Konkursu Europejskiego towarzyszącego rowerowemu Rajdowi Wisły 2004.

Uchwała Nr CXXIV/55/2004 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Uchwała Nr CXXIII/55/2004 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 13 przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.

Uchwała Nr CXXII/55/04 w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr CXXI/54/04 w sprawie: zawarcia umowy z Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49 na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej

Uchwała Nr CXX/54/2004 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Pawła Rogowskiego - byłego wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CXIX/54/2004 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Leny Lewandowskiej - wychowanki Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CXVIII/53/04 w sprawie: przyznania dotacji Zarządowi Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kredytowej 1A w Warszawie, na organizację i prowadzenie 5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXVII/53/2004 w sprawie umorzenia należności za pobyt wychowanków Domu Dziecka Nr 8 przy ul. Piłsudskiego 22 w Józefowie.

Uchwała Nr CXVI/53/04 w sprawie: przyznania dotacji dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Moniuszki 41 w Otwocku na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

uchwała Nr CXV/53/2004 w sprawie umorzenia należności za pobyt byłego wychowanka Domu Dziecka Nr 14 przy ul. Myśliwskiej 2 w Otwocku.

Uchwała Nr CXIV/53/04 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXIV/53/04 - Regulamin Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku.

Uchwała Nr CXIII/51/2004 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Tomasza Gąski - wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

Uchwała Nr CXII/47/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXI/46/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CX/46/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CIX/46/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CVIII/46/04 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-11 11:25:23