Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr CCLIX/158/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCLVIII/158/09 Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCLVII/158/09 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCLVI/158/09 Uchwała w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2010 r.

 

Uchwała Nr CCLV/158/09 Uchwała w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku w 2010 r.

 

Uchwała Nr CCLIV/157/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCLIII/156/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCLII/156/09 w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

 

Uchwała Nr CCLI/156/09 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki Uchwała

 

Uchwała Nr CCL/154/09 w sprawie wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku

 

Uchwała Nr CCXLIX/151/09 uchwała w sprawie umorzenia odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo opłaconych not obciążeniowych: 68/03/09, 101/04/09, 137/04/09 wystawionych za media dla zlikwidowanego Centrum Informatyki i Obsługi Administracji MUW.

 

Uchwała Nr CCXLVIII/151/09 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXLVII/151/09 uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXLVI/151/09 uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCXLV/149/09 uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

 

Uchwała Nr CCXLIV/148/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Majewskiej – Smółka - dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10

 

Uchwała Nr CCXLIII/148/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Apolonii Żołądek - dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3

 

Uchwała Nr CCXLII/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

 

Uchwała Nr CCXLI/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14.

 

Uchwała Nr CCXL/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2.

 

Uchwała Nr CCXXXIX/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10.

 

Uchwała Nr CCXXXVIII/145/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22

 

Uchwała nr CCXXXVII/145/09 uchwała w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego

 

Uchwała nr CCXXXVI/143/09 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała nr CCXXXV/143/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku do czynności prawnych dotyczących pozyskania dotacji na zakup samochodu lekkiego specjalnego.

 

Uchwała nr CCXXXIV/142/09 uchwała w sprawie podziału pracy w Zarządzie Powiatu

 

Załącznik do Uchwały Nr CCXXXIV/142/09 - schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Uchwała nr CCXXXIII/142/09 uchwała w sprawie wykonania uchwały Nr 222/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku.

 

Uchwała Nr CCXXXII/140/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXXXI/140/09 w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2010 rok.

 

Uchwała Nr CCXXX/140/09 w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCXXIX/138/09 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXXVIII/138/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Sprawni i Samodzielni”.

 

Uchwała Nr CCXXVII/137/09 uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli

 

Uchwała Nr CCXXVI/ w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXXV/134/09 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2009 roku.

 

Uchwała Nr CCXXIV/133/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr CCXI/153/2001 Zarządu Powatu Otwockiego z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

 

Uchwała Nr CCXXIII/133/09 uchwała w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.

 

Uchwała Nr CCXXII/133/09 uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13 Pani Grażynie Gągale.

 

Uchwała nr CCXXI/133/09 uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Otwocku, ul. Majowa 17/19 Pani Katarzynie Nosowskiej.

 

Uchwała nr CCXX/132/2009 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXIX/129/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwała Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CCXVIII/129/09 uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbieli, ul. Parkowa 10 Pana Marka Klementewicza.

 

Uchwała nr CCXVII/129/09 uchwała w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za grunt o łącznej pow. 201 m2 stanowiący własność Powiatu Otwockiego, położony w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej.

 

Uchwała nr CCXVI/128/09 uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki

 

Uchwała nr CCXV/128/09 uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego

 

Uchwała nr CCXIV/128/09 uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do realizacji programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” zgodnie z Porozumieniem Nr 2/7/2009 zawartym w dniu 19.06.2009 r.

 

Uchwała nr CCXIII/126/09 uchwała w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu Otwockiego do podpisania umowy sprzedaży Powiatowi Otwockiemu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Górnej 11

 

Uchwała nr CCXII/126/09 uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała nr CCXI/126/09 uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała Nr CCX/125/09 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała nr CCIX/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCVIII/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCVII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCVI/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr CCV/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCIV/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCIII/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CCI/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CC/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCIX/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCVIII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCVII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCVI/124/09 uchwała nr w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCV/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCIV/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCIII/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXCI/124/09 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CXC/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CLXXXIX/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CLXXXVIII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CLXXXVII/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CLXXXVI/124/09 uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała nr CLXXXV/123/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku do zadań związanych z realizacją Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom energetyka”

 

Uchwała nr CLXXXIV/122/09 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku do zadań związanych z realizacją projektu „Nowe perspektywy – Nowa jakość”.

 

Uchwała nr CLXXXIII/121/09 uchwała w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy

 

Uchwała Nr CLXXXII/119/09 Uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych oraz służb inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

 

Uchwała Nr CLXXXI/119/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2009 r.

 

Załączniki do uchwały Nr CLXXXI/119/09 - harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2009 r.

 

Uchwała nr CLXXX/118/09 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała Nr CLXXIX/118/09 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr CCXII/153/2001 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

 

Uchwała nr CLXXVIII/118/09 uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Otwockiego Nr VI/2/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnoś

 

Uchwała nr CLXXVII/117/09 uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 - Panu Robertowi Pielakowi.

 

Uchwała Nr CLXXVI/112/09 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

 

Uchwała nr CLXXV/110/09 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XCII/53/08 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie określenia wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej.

 

Uchwała nr CLXXIV/110/09 uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego

 

Uchwała nr CLXXIII/109/09 uchwała w sprawie podziału pracy w Zarządzie Powiatu

 

Uchwała nr CLXXII/108/09 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2008 rok

 

Uchwała nr CLXXI/108/109 uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

 

Uchwała nr CLXX/106/09 uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2009 roku.

 

Uchwała nr CLXIX/106/09 uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2009 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała nr CLXVIII/106/09 uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki”.

 

Uchwała nr CLXVII/106/09 uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywującego

 

Uchwała Nr CLXVI/106/09 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7.

 

Uchwała nr CLXV/102/09 uchwała w sprawie zaopiniowania Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Celestynów na lata 2008-2011.

 

Uchwała nr CLXIV/101/09 uchwała w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku.

 

Uchwała nr CLXIII/101/09 uchwała w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku.

 

Uchwała nr CLXII/101/09 Uchwała w sprawie w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

Uchwała nr CLXI/101/09 uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-11 10:24:28