Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 71/2007

Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2006 z 11 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 69/2007 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku w dniach 24 i 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2006 z 11 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 66/2007

Zarządzenie Nr 65/2007

Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie zatwierdzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Zarządzenie Nr 63/2007

Zarządzenie Nr 62/2007

Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrajania terenu.

Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wnisków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli

Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie powołania komisji ds. zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 58/2007 Zarządzanie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych , pozostałych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w ewidencji ilościowej do 700,00.

Zarządzenie Nr 57/2007 Zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 56/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko specjalisty/inspektora w wydziale Architektury i Budownictwa.

Zarządzenie Nr 55/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2006 z 11 czerwca 2007r

Zarządzenie Nr 54/2007 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie Nr 53/2007 Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 52/2007 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na dofinansowanie zadania w zakresie “Zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratownictwa wodnego na rzece Wiśle w granicach powiatu”.

Zarządzenie Nr 51/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu.

Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy.

Zarządzenie Nr 49/2007 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia powiatowo- gminnego ćwiczenia z zakresu realizacji pozamilitarnych zadań obronnych pod kryptonimem „JESIEŃ 2007 „.

Zarządzenie Nr 48/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta / specjalisty w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie Nr 47/2007 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na dofinansowanie zadania w zakresie "zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratownictwa wodnego na rzece Wiśle w granicach powiatu".

Zarządzenie Nr 46/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2006 z 11 czerwca 2007 r.

Zarządzenie Nr 45/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz współpracy Regionalnej.

Zarządzenie Nr 44/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie przydziału okularów ochronnych dla kierowców.

Zarządzenie Nr 42/2007 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki.

Zarządzenie Nr 41/2007 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 139 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położony

Zarządzenie Nr 40/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty - inspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie Nr 39/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowiska specjalisty/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w następującym składzie.

Zarządzenie Nr 38/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 37/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie Nr 36/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko ds. współpracy z zespolonymi służbami inspekcji i strażami.

Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym.

Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie sposobu udzielenia zamówień w Starostwie, których wartość przekracza 6.000 euro i nie przekracza 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 32/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2004 Starosty Otwockiego z dnia 20 września 2004 roku.

Zarządzenie Nr 31/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na dwa wolne stanowiska specjalisty / inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Zarządzenie Nr 30/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z 1 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 29/2007 Zarządzenie w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania w Powiecie Otwockim.

Zarządzenie Nr 28/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

Zarządzenie Nr 27/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty i inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Zarządzenie Nr 26/2007 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położo

Zarządzenie Nr 25/2007 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położon

Zarządzenie Nr 24/2007 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położo

Zarządzenie Nr 23/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z 1 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 22/2007 Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 21/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z 1 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 20/2007 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 28/2006 z 1 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcję doradczą i opiniującą przy scaleniu gruntów wsi Regut gmina Celestynów.

Zarządzenie Nr 18/2007 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nowych kryteriów dot. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

Zarządzenie Nr 17/2007 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku o charakterze ponadgminnym.

Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji d.s. weryfikacji i opiniowania ofert na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku.

Zarządzenie Nr 15/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko inspektora w Zespole Ds. Strategii i Rozwoju.

Zarządzenie Nr 14/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie Nr 13/2007 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych kryteriów dot. refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Zarządzenie Nr 12/2007 Zarządzenie w sprawie powołania członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarządzenie Nr 11/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych.

Zarządzenie Nr 10/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

Zarządzenie Nr 9/2007 Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo — wychowawczych na terenie powiatu otwockiego w 2007r.

Zarządzenie Nr 8/2007 Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego w 2007r.

Zarządzenie Nr 7/2007 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych kryteriów dot. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

Zarządzenie Nr 6/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie Nr 5/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta do spraw obsługi kasy i spraw administracyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2007 Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budŜetowych Rb - WS dotyczących wydatków strukturalnych Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w tym ZP ZOZ w Otwocku.

Zarządzenie Nr 3/2007

Zarządzenie Nr 2/2007 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu osób, które zamierzają wykonywać transport drogowy taksówką.

Zarządzenie Nr 1/2007 Zarządzenie w sprawie zmian w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7500
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-11 13:16:51