Wyszukiwanie

Nawigacja

  • Powiat  /  
  • - Biuro Rzeczy Znalezionych  /  

Treść storny

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH PROWADZI WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W OTWOCKU PRZY ul. GÓRNEJ 13 W OTWOCKU.

 

 

BIURO PRZYJMUJE RZECZY ZNALEZIONE W STAROSTWIE POWIATOWYM W  OTWOCKU pok. 201

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH OD 800-1600

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

 

Jeśli zgubiłeś/aś coś wartościowego na terenie Powiatu Otwockiego i nie wiesz gdzie szukać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Osoba poszukująca rzeczy zgubionej i zgłaszająca się do Biura Rzeczy Znalezionych musi określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015  r. poz. 397).

 

Ważne informacje:

W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100,00 zł - podstawa prawna: art. 12 ust. 4 ustawy.

 

Do podstawowych obowiązków i praw znalazcy rzeczy cudzej należą m.in.:

Jeśli znalazca zna osobę uprawnioną do odbioru rzeczy oraz jej miejsce pobytu, powinien niezwłocznie zawiadomić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać do jej odbioru.

W przypadku, gdy znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy Starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Jeśli znaleziono rzecz w budynku publicznym lub środku transportu publicznego należy ją oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu Staroście.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044