Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Uchwała Nr CLX/100/08 uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008.

Uchwałą Nr CLIX/99/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CLVIII/99/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała nr CLVII/98/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009.

Uchwała Nr CLVI/96/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CLV/95/08 uchwała w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Uchwała nr CLIV/94/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CLIII/91/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CLII/91/08 Uchwała w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Uchwała Nr CLI/89/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CL/88/08 Uchwała w sprawie dzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku do czynności prawnych dotyczących pozyskania dotacji na zakup ubrań specjalnych.

UCHWAŁA Nr CXLIX/87/08 Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

UCHWAŁA Nr CXLVIII/86/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXLVII/85/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXLVI/84/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego.

Uchwała Nr CXLV/83/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z dnia 8 września 2008 r. o współpracy partnerskiej w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Radiówku.

Uchwała Nr CXLIV/82/08 Uchwała w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2009 rok.

Uchwała Nr CXLIII/82/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXLII/80/08 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2008 roku.

Uchwała Nr CXLI/80/08 Uchwała w sprawie wykonania uchwały nr 124/XIX/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli.

Uchwała Nr CXL/80/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CXXXIX/80/08 Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

Uchwała nr CXXXVIII/79/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CXXXVI/78/2008 Uchwała w sprawie wprowadzenia „Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu Otwockiego".

Uchwała nr CXXXV/78/2008 Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37.

Uchwała Nr CXXXIV/78/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXXXIII/76/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXXXII/76/08 Uchwała w sprawie odwołania powierzenia Pani Elżbiecie Rybce funkcji doradcy metodycznego.

Uchwała Nr CXXXI/75/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXXX/75/08 Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXXIX/73/08 Uchwała w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, przez IMP Wagner Sp. z o o Fabryka Palników i Urządzeń Grzewczych w Kołbieli.

Uchwała Nr CXXVIII/73/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXXVII/73/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr CXXIV/72/08 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 18 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr CXXVI/73/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr CXXII/72/08 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 18 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr CXXV/73/08 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Otwocku, ul. Literacka 8 Panu Pawłowi Uścinowiczowi.

Uchwała Nr CXXIV/72/08 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/72/08 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXII/72/08 Uchwała w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXI/71/08 Uchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Otwocku, ul. Majowa 17/19 Pani Elizie Trzcińskiej - Przybysz.

Uchwała Nr CXX/70/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXIX/70/08 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr CXVIII/70/08 Uchwała w sprawie zmiany w pełnomocnictwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Uchwała Nr CXVII/69/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXVI/69/08 w sprawie umorzenia należności za wyżywienie - Aleksandry Przybylskiej i Mateusza Barcikowskiego - byłych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku.

Uchwała Nr CXV/68/08 Uchwała w sprawie wypłacania dodatku motywacyjnego dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CXIV/68/08 Uchwała w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek ustawowych należnych Domowi Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 przez Gospodarstwo Pomocnicze Nr 2 w Otwocku.

Uchwała Nr CXIII/68/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała nr CXII/66/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXI/66/08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2008 r.

Załączniki do Uchwały Nr CXI/66/08 - harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 2008 r.

Uchwała Nr CX/66/08 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do zadań związanych z realizacją projektu systemowego.

Uchwała Nr CIX/65/08 Uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w ro

Uchwała Nr CVIII/64/08 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku.

Uchwała Nr CVII/63/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXVI/63/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr CV/63/08 Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

Uchwała Nr CIV/63/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr CIII/62/08 Uchwała w sprawie: ustalenia „Zasad aplikowania, rozliczania i kontroli realizacji zadań publicznych przy udziale środków finansowych budżetu Powiatu Otwockiego".

Uchwała Nr CII/62/08 Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr CI/61/08 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2007 rok.

UCHWAŁA Nr C/59/08 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

Uchwała Nr XCIX/58/08 Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pana Jacka Urbaniaka.

Uchwała Nr XCVIII/58/08 Uchwała w sprawie powierzenia Panu Jackowi Urbaniakowi stanowiska dyrektora Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47

Uchwała nr XCVII/56/08 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2008 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Uchwała Nr XCVI/55/08 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 05.02.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku.

Uchwała Nr XCV/54/08 Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47.

Uchwała Nr XCIV/54/08 Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Hannie Majewskiej- Smółka dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku.

Uchwała Nr XCIII/54/08 Wchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Apolonii Żołądek – dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3.

UCHWAŁA Nr XCII/53/08 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr CDXXIV/172/06 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 14 listopada 2006r.

UCHWAŁA Nr XCI/52/08 Uchwała w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/52/08 - treść załącznika.

UCHWAŁA Nr XC/52/08 Uchwała w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Otwocku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XC/52/08 - treść załacznika.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/52/08 Uchwała w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo -wychowawczych Powiatu Otwockiego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7554
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-11 10:55:02