Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 57/2008 w sprawieinwentaryzacji kasy w Starostwie w roku 2008

 

Zarządzenie Nr 56/2008

 

Zarządzenie Nr 55/2008

 

Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 53/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11.06.2007r.

 

Zarządzenie Nr 51/2008 w sprawie zmian w planie kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

 

Zarządzenie Nr 50/2008 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

 

Zarządzenie Nr 49/2008 zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 

Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Otwockiego punktu informacyjnego.

 

Zarządzenie Nr 47/2008 w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

Zarządzenie Nr 46/2008 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli

 

Zarządzenie Nr 45/2008

 

Zarządzenie Nr 44/2008 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

 

Zarządzenie Nr 43/2008

 

Zarządzenie Nr 42/2008

 

Zarządzenie Nr 41/2008 zarządzenie starosty otwockiego w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu powiatu otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

 

Zarządzenie Nr 40/2008 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

 

Zarządzenie Nr 39/2008 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r.

 

Zarządzenie Nr 38/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

 

Zarządzenie Nr 37/2008 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagród Starosty dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

 

Zarządzenie Nr 36/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko specjalisty/inspektora w Referacie Geodezji i Kartografii

 

Zarządzenie Nr 35/2008 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie Nr 34/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

 

Zarządzenie Nr 33/2008 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32 z dnia 26.05.2008 r.

 

Zarządzenie Nr 32/2008 Zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko specjalisty/podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Zarządzenie Nr 31/2008 Zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

 

Zarządzenie Nr 30/2008 Zarządzenie w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty Otwockiego w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim.

 

Zarządzenie Nr 29/2008 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych.

 

Zarządzenie Nr 28/2008 w sprawie określenia szegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalfikacji zawodowych przez pracownkiów Urzędu Starostwa.

 

Zarządzenie Nr 27/2008 Zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości gruntowej połoŜonej w obrębie Kopki gminy Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/1 o pow. 54100 m2- stanowiącej własność Skar

 

Zarządzenie Nr 26/2008 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 147 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości grunto

 

Zarządzenie Nr 25/2008 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Otwockiego w 2008 roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Zarządzenie Nr 24/2008 Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy.

 

Zarządzenie Nr 23/2008 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Otwockiego w 2008 roku w dziedzinie kultury i promocji.

 

Zarządzenie Nr 22/2008 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 384 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów ja

 

Zarządzenie Nr 21/2008 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 384 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Kosumce gminy Karczew, oznaczonej w ewid

 

Zarządzenie Nr 20/2008 Zarządzenie w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 387 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Sobiekursk gminy Karczew, oznaczonej

 

Zarządzenie Nr 19/2008 Zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zarządzenie Nr 18/2008 Zarządzenie sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli: czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki.

 

Zarządzenie Nr 17/2008 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 34/2007 z 11 czerwca 2007r

 

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie dotyczące powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku ora

 

Zarządzenie Nr 15/2008 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli rzece Wiśle

 

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie przeprowadzenia oceny kwalfikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie.

 

Zarządzenie Nr 13/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji dla oceny parkingów przeznaczonych do parkowania pojazdów zatrzymanych przez policjantów.

 

Zarządzenie Nr 12/2008 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku i jednostkach organizacyjnych Powiatu

 

Zarządzenie Nr 11/2008

 

Zarządzenie Nr 10/2008

 

Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali meszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 8/2008 Zarządzenie w sprawie ustalenia cen wywoławczych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa połoŜonych w Otwocku przy ul. Batorego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 i 22 o łącznej pow. 6

 

Zarządzenie Nr 7/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na trzy wolne stanowisko pracy referenta/ specjalisty/inspektora w wydziale Architektury i Budownictwa.

 

Zarządzenie Nr 6/2008 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do kryterii dot. przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków oraz dot. kryterii refundacji ze środków Funduszu Pracy

 

Zarządzenie Nr 5/2008 Zarządzenie w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego w 2008r.

 

Zarządzenie Nr 4/2008 Zarządzenie w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo — wychowawczych na terenie powiatu otwockiego w 2008r.

 

Zarządzenie Nr 3/2008 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Otwockiego nr 10/V/99 z 27 maja 1999 r. o utworzeniu jednostki organizacyjnej „GOSPODARSTWO POMOCNICZE Nr 2".

 

Zarządzenie Nr 2/2008 Zarządzenie w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu poczty w Starostwie Powiatowym w Otwocku

 

Zarządzenie Nr 1/2008 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko Audytora Wewnętrznego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9284
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-17 10:52:34