Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

28.01.2020 r.

Roman Srebrnicki

Podjęcia działań związanych z uruchomieniem inwestycji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 797, ul. Świętego Kazimierza oraz ul. Rękasa u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Interpelacja
Odpowiedź

2

31.03.2020 r.- e-mail

Koczorowska Jolanta

Pomocy dla mieszkańców powiatu otwockiego w związku ze skutkami pandemii
koronawirusa

Zapytanie

Odpowiedź

3

01.04.2020 r.- e-mail

 

Koczorowska Jolanta

Środków i metod zabezpieczenia przed wystąpieniem zakażeń koronawirusem w
powiatowych ośrodkach zbiorowej opieki takich jak Dom Pomocy Społecznej oraz
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zapytanie

Odpowiedź

4

09.04.2020 r. - e-mail

Błaszczyk Kinga

Prośba o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób zabezpieczeni są pracownicy w Urzędzie Starostwa Powiatowego przed zakażeniem COVID-19 

Interpelacja

Odpowiedź

5

22.04.2020 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

Zapobiegania skutkom suszy

Zapytanie

Odpowiedź

6

05.05.2020 r.
e-mail

Kilbach Grażyna

Inwestycji drogowych w Gminie Wiązowna w nawiązaniu do pisma WI.7011.3.2020.TM Wójta Gminy Wiązowna

Interpelacja

Odpowiedź

7

26.05.2020 r.
e-mail

Kilbach Grażyna

Inwestycji drogowych w Gminie Wiązowna

Interpelacja

Odpowiedź

8

29.06.2020 r

Kołodziejczyk Dariusz

Przycinki gałęzi drzew wzdłuż ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

Interpelacja

Odpowiedź

9

08.07.2020 r. 
e-mail

Grajda Dariusz

Podniesienia krawężników w drodze powiatowej ul. Otwocka i Św. Kazimierza w Celestynowie, w bramie wejściowej do Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Interpelacja

Odpowiedź

10

21.07.2020 r. 
e-mail

Grajda Dariusz

Pozytywnego rozpatrzenia interpelacji z dnia 08.07.2020 r, w sprawie podniesienia krawężników przy drodze powiatowej ul. Otwocka i Św. Kazimierza w Celestynowie, w bramie wejściowej do Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Interpelacja

Odpowiedź

11

22.07.2020 

Kołodziejczyk Dariusz

wykonania niezbędnych prac na drogach powiatowych na terenie Otwocka

Interpelacja

Odpowiedź

12

23.07.2020 

Grajda Dariusz

informacji na temat stanu zaawansowania wszystkich inwestycji zaplanowanych w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2020

Interpelacja

Odpowiedź

13

23.07.2020

Grajda Dariusz

prośby o wykaz wszystkich decyzji wydawanych przez Starostę w zakresie architektury i ochrony środowiska za cały rok 2019 oraz do czerwca 2020 roku

Interpelacja

Odpowiedź

14

23.07.2020

Grajda Dariusz

przekazania drogi powiatowej na rzecz Gminy Celestynów – ul. Jankowskiego i Św. Kazimierza, w zakresie realizacji projektu budowy tunelu w Celestynowie

Interpelacja

Odpowiedź

15

23.07.2020

Grajda Dariusz

etapu zadania „Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie”

Interpelacja

Odpowiedź

16

23.07.2020

Grajda Dariusz

braku dofinansowania na rondo w Gliniance

Interpelacja

Odpowiedź

17

06.08.2020

Kołodziejczyk Dariusz

Zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji

Interpelacja

Odpowiedź

18

28.08.2020

Olszewska Grażyna

przywrócenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ulicę Staszica

Interpelacja

Odpowiedź

19

04.09.2020

Kołodziejczyk Dariusz

dalszego funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Batorego 44 w Otwocku w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia w restrukturyzacji Sp. z o.o. 

Zapytanie

Odpowiedź

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044