Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

28.01.2020 r.

Roman Srebrnicki

Podjęcia działań związanych z uruchomieniem inwestycji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 797, ul. Świętego Kazimierza oraz ul. Rękasa u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Interpelacja
Odpowiedź

2

31.03.2020 r.- e-mail

Koczorowska Jolanta

Pomocy dla mieszkańców powiatu otwockiego w związku ze skutkami pandemii
koronawirusa

Zapytanie

Odpowiedź

3

01.04.2020 r.- e-mail

 

Koczorowska Jolanta

Środków i metod zabezpieczenia przed wystąpieniem zakażeń koronawirusem w
powiatowych ośrodkach zbiorowej opieki takich jak Dom Pomocy Społecznej oraz
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zapytanie

Odpowiedź

4

09.04.2020 r. - e-mail

Błaszczyk Kinga

Prośba o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób zabezpieczeni są pracownicy w Urzędzie Starostwa Powiatowego przed zakażeniem COVID-19 

Interpelacja

Odpowiedź

5

22.04.2020 r.
e-mail

Koczorowska Jolanta

Zapobiegania skutkom suszy

Zapytanie

Odpowiedź

6

05.05.2020 r.
e-mail

Kilbach Grażyna

Inwestycji drogowych w Gminie Wiązowna w nawiązaniu do pisma WI.7011.3.2020.TM Wójta Gminy Wiązowna

Interpelacja

Odpowiedź

7

26.05.2020 r.
e-mail

Kilbach Grażyna

Inwestycji drogowych w Gminie Wiązowna

Interpelacja

Odpowiedź

8

29.06.2020 r

Kołodziejczyk Dariusz

Przycinki gałęzi drzew wzdłuż ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

Interpelacja

Odpowiedź

9

08.07.2020 r. 
e-mail

Grajda Dariusz

Podniesienia krawężników w drodze powiatowej ul. Otwocka i Św. Kazimierza w Celestynowie, w bramie wejściowej do Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Interpelacja

Odpowiedź

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044