Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

28.01.2020 r.

Roman Srebrnicki

Podjęcia działań związanych z uruchomieniem inwestycji na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 797, ul. Świętego Kazimierza oraz ul. Rękasa u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Interpelacja
Odpowiedź

2

31.03.2020 r.- e-mail

Koczorowska Jolanta

Pomocy dla mieszkańców powiatu otwockiego w związku ze skutkami pandemii
koronawirusa

Zapytanie

Odpowiedź

3

01.04.2020 r.- e-mail

 

Koczorowska Jolanta

Środków i metod zabezpieczenia przed wystąpieniem zakażeń koronawirusem w
powiatowych ośrodkach zbiorowej opieki takich jak Dom Pomocy Społecznej oraz
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zapytanie

Odpowiedź

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044