Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

L.p.

Data złożenia

Przewidywany termin załatwienia

Odwzorowanie cyfrowe

Od kogo wpłynęło

Przebieg postępowania

Ogłoszenia w sprawie petycji wielokrotnych

Załatwienie petycji

1

07.04.2016 r.

07.07.2016 r.

Petycja z dnia 01.04.2016 r.

Brak zgody na publikację danych

Pismo Przewodniczącego Rady z dn. 25.04.2016 r.

Pismo Przewodniczącego Rady z dn. 17.06.2016 r.

Informacja Wicestarosty z dnia 23.06.2016 r.

 

Nie dotyczy

Pismo Przewodniczacego Rady z dnia 27.06.2016 r. - odpowiedź na petycję

2

25.07.2016 r.

25.10.2016 r
25.01.2017 r.

Petycja z dnia 14.07.2016 r.

Brak zgody na publikację danych

Pismo Przewodniczącego Rady z dn. 27.07.2016 r.

Pismo Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Wyciąg Nr 9 K. Rolnictwa dot. Jeziora Rokola.

Uchwała nr 131/XVIII/16

Pismo Przewodniczącego Rady z dnia 24.10.2016 r.

Pismo Przewodniczącego Rady z dn. 28.12.2016 r.

Nie dotyczy

Pismo Przewodniczącego Rady z dnia 25.01.2017 r. Odpowiedź na petycję.

Uchwała nr 161/XXI/17

3

20.03.2019 r

20.06.2019 r.

Petycja z dnia 01.03.2019 r.

Brak zgody na publikację danych

Wyciąg nr 2 z projektu protokołu Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 marca 2019 r.

Wyciąg nr 4 z protokołu Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Nie dotyczy

Odpowiedź Przewodniczącego Rady z dnia 17.06.2019 r.

Uchwała 51/VII/19

4

31.07.2019 r.

31.10.2019 r.

Petycja z dnia 31.07.2019 r.

Konrad Cezary Łakomy radca prawny LB-1570

przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pismo z dnia 21.08.2019 r. Starosty - przekazanie petycji z dnia 31.07.2019 r.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady z dnia 31.10.2019 r.

Uchwała Nr/95/XII/19 w sprawie rozpatrzenia petycji

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044