Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Biuro Paszportowe

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem złożenia wniosku o wydanie paszportu informuję, że telefon w Punkcie Paszportowym jest czynny. (Sygnał zajętości nie świadczy o awarii telefonu lecz o przyjmowaniu telefonicznym zapisu na złożenie wniosku)
Jednocześnie informuję, że oddelegowani pracownicy oprócz zapisów telefonicznych również zapisują bezpośrednio w Punkcie przy ul. Komunardów 10 wejście C w Otwocku.

Konto opłaty paszportowej                                  83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
(Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 
Biuro Finansów Urzędu)

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, wejście C

tel. +48 (22) 788-09-09

Godziny obsługi:

 • poniedziałek: w godz. 8.10-16.45
 • wtorek-czwartek: w godz.8.10-15.45
 • piątek: w godz.8:10-14:45

INFORMACJA

Informujemy, że złożenie wniosku o wydanie paszportu odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

Odbiór paszportów na ul.Komunardów 10 wejście C

UWAGA !!!

Od 17 stycznia 2013 roku to klient wybiera organ paszportowy, w którym będzie się ubiegał o wydanie dokumentu paszportowego.

W dniu 17 grudnia br. została ogłoszona ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (DZ.U z 2012 r. poz. 1415).

Najistotniejsza zmiana, obowiązująca od 17 stycznia 2013 roku, to możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca pobytu stałego osoby. W tym samym organie dokument będzie można odebrać.

Dłuższy termin ważności paszportów dla dzieci poniżej 5 roku życia.

Od dnia 11 sierpnia 2012 r., dzieciom poniżej 5 roku życia, wydawane są paszporty biometryczne z dłuższym - 5 letnim okresem ważności. Opłata paszportowa wynosi, jak dotychczas, 30 zł.

Przypominamy, że swoboda poruszania się pomiędzy państwami obszaru Schengen nie zwalnia z obowiązku posiadania przez obywateli państw członkowskich dokumentu podróży (dowód osobisty, paszport). Dotyczy to zwłaszcza osób małoletnich, które w sytuacjach wyjazdu do kraju strefy Schengen, muszą posiadać własny dokument tożsamości, potwierdzający korzystanie ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się. W przypadku wyjazdu poza strefę Schengen każde dziecko musi posiadać własny paszport.

UWAGA !!!

Wpisy dzieci w paszportach rodziców utraciły ważność 26 czerwca 2012 r.

Od dnia 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

*Jeśli planują Państwo podróż za granicę, prosimy o składanie wniosków o wydanie dla dzieci nowego dokumentu podróży - paszportu.

UWAGA !!!

Karta Dużej Rodziny - od 1 stycznia 2015 roku zostały wprowadzone.

Ulgowe opłaty paszportowe dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny.

 • dorośli (rodzic, małżonek rodzica) 70 zł,
 • dzieci do 13 roku życia 15 zł,
 • dzieci od 13 do 18 roku życia 35 zł,
 • młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca się w szkole lub szkole wyższej (po udokumentowaniu pobierania nauki) 35 zł,
 • osoby od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 35 zł.

Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny. Ulgi w opłatach za wydanie paszportu nie sumują się.

Wymagane Dokumenty:

Informacje podstawowe

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej

Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej. 

* czas oczekiwania na paszport wynosi do miesiąca.

** czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 3 tygodni.

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a nie pozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.
 • Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
 • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
 • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku.

Wymogi dotyczące zdjęć: NIE PODPISUJEMY ZDJĘĆ

Podstawa Prawna

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu,
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji,
 5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie,
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131588
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-21 11:12:50