Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

C) Paszporty Tymczasowe

 

**Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do 3 tygodni.

 

 

 

Paszporty Tymczasowe

 

  W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

 

  Paszporty tymczasowe wydaje się:

 

·         osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;

 

·         w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

 

·         osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto

     

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

 

 

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty paszportowe:
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Biuro Budżetowo-księgowe

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
z dopiskiem: „opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport”
a. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego

 

 

 

  • Wysokość opłaty paszportowej

     

 

 

  • opłata za wydanie paszportu tymczasowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o dokumentach paszportowych - 30,00 zł

     

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044