Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

ul Górna 13
05-400 Otwock
pok. 206

tel. (22) 778-1-311
e-mail: radcy@powiat-otwocki.pl

Zadania
Zadania Zespołu Radców Prawnych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez zarząd, starostę i wicestarostę,
2) bieżąca obsługa prawna zarządu i komórek organizacyjnych starostwa,
3) opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym długoterminowych lub zawieranych z kontrahentami zagranicznymi,
4) nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
5) wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów powiatu,
6) sprawowanie zastępstwa procesowego,
7) bieżące informowanie zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach,
8) uczestniczenie w sesjach rady,
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych zespołu radców prawnych,
10) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044