Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

ul Górna 13
05-400 Otwock
pok. 206

tel. (22) 778-1-311
e-mail: radcy@powiat-otwocki.pl

Zadania
Zadania Zespołu Radców Prawnych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych lub przygotowywanych przez zarząd, starostę i wicestarostę,
2) bieżąca obsługa prawna zarządu i komórek organizacyjnych starostwa,
3) opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym długoterminowych lub zawieranych z kontrahentami zagranicznymi,
4) nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
5) wydawanie opinii prawnych z zakresu działania organów powiatu,
6) sprawowanie zastępstwa procesowego,
7) bieżące informowanie zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych starostwa o obowiązującym stanie prawnym i jego zmianach,
8) uczestniczenie w sesjach rady,
9) prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych zespołu radców prawnych,
10) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5401
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-18 09:51