Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Biuro Rady Powiatu

 

Honorata Tarnowska

Kierownik Biura

(22) 778-1-337

e-mail: htarnowska@powiat-otwocki.pl

 

Klaudia Szczepańska

Referent

(22) 778-1-334

e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

 

1.        Biurem kieruje kierownik.

2.        Do zadań biura należy  w szczególności:

 

1)        przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnianie ich terminowego doręczania w formie papierowej i elektronicznej;

 

2)        zapewnianie właściwych warunków przeprowadzania sesji, zebrań, posiedzeń;

 

3)        sporządzanie protokółów z sesji i posiedzeń;

 

4)        opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów;

 

5)        opracowywanie materiałów z sesji Rady, przekazywanie ich Zarządowi, odpowiednio merytorycznym wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom i inspekcjom celem zapewnienia ich realizacji;

 

6)        opracowywanie materiałów z posiedzeń komisji, przekazywanie ich zarządowi celem zapewnienia ich realizacji;

 

7)        przedkładanie uchwał Rady do organów nadzoru – Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 

8)        przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

9)        prowadzenie rejestrów:

 

a)    skarg i  wniosków rozpatrywanych przez Radę,

 

b)   petycji rozpatrywanych przez Radę,

 

c)    uchwał i innych aktów prawnych Rady,

 

d)   aktów prawa miejscowego,

 

e)    wniosków i opinii komisji Rady,

 

f)    wniosków i interpelacji radnych,

 

10)     współpraca z Urzędnikiem Wyborczym przy przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów powszechnych oraz referendów.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-11 12:51