Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik Biura : Hanna Michalak

Kontakt: ul.Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 110

tel.(22) 600 7 125

e-mail:hmichalak@powiat-otwocki.pl

 1. Biurem kieruje kierownik.
 2. Do zadań biura należy w szczególności:
  1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnianie ich terminowego doręczania w formie papierowej i elektronicznej;
  2. zapewnianie właściwych warunków przeprowadzania sesji, zebrań, posiedzeń;
  3. sporządzanie protokółów z sesji i posiedzeń;
  4. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów;
  5. opracowywanie materiałów z sesji Rady, przekazywanie ich Zarządowi, odpowiednio merytorycznym wydziałom i powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom i inspekcjom celem zapewnienia ich realizacji;
  6. opracowywanie materiałów z posiedzeń komisji, przekazywanie ich zarządowi celem zapewnienia ich realizacji;
  7. przedkładanie uchwał Rady do organów nadzoru – Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  8. przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  9. prowadzenie rejestrów:
   1. skarg i  wniosków rozpatrywanych przez Radę,
   2. petycji rozpatrywanych przez Radę,
   3. uchwał i innych aktów prawnych Rady,
   4. aktów prawa miejscowego,
   5. wniosków i opinii komisji Rady,
   6. wniosków i interpelacji radnych,
  10. współpraca z Urzędnikiem Wyborczym przy przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów powszechnych oraz referendów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8559
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 15:29:33