Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

 

Zarządzenie Nr 16/2002 w sprawie inwentaryzacji sald aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2002 r

Zarządzenie Nr 15/2002 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w roku 2002

Zarządzenie Nr 14/2002 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 13/2002 w sprawie powołania komisji do podpisania protokołu zejęcia zabudowań nieruchomości położonej w Otwocku, ul. Bernardyńska 13.

Zarządzenie Nr 12/2002 w sprawie: uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa.

Zarządzenie Nr 11/2002 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dotyczącej transportu drogowego taksówką.

Zarządzenie Nr 10/2002 w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 9/2002 w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 8/2002 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenia Nr 7/2002 w sprawie ustelnia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 6/2002 w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 5/2002 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2

Zarządzenie Nr 4/2002 w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Starostwa i budżetu powiatu otwockiego

4_2002 załączniki

Zarządzenie Nr 3/2002 w sprawie powołania Komisji do podpisania protokołu przekazania nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2002 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 1/2002 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego korzystania z pojazdu służbowego w Starostwie Powiatowym w 2001 i 2002 r.

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044