Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

L.p.

Data wpływu do
Biura Rady Powiatu

Nazwisko i imię radnego

W sprawie

Pliki

1

24.01.23 r.

Dariusz
Kołodziejczyk

ponowna interpelacja w sprawie uruchomienia linii autobusowej Karczew - Otwock - Józefów - Warszawa

Interpelacja
Odpowiedź

2.

06.02.23 r.

Mirosław Pszonka

w sprawie środków pozyskanych przez Zarząd Powiatu

Zapytanie
Odpowiedź

3.

07.03.23 r.

Mirosław Pszonka

w sprawie środków uzyskanych  z Funduszy Rządowych

Zapytanie
Odpowiedź

4.

03.04.23 r.

Piotr Kudlicki

w sprawie treści i ustaleń w umowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7

Zapytanie
Odpowiedź

5.

25.04.23 r.

Piotr Kudlicki

w sprawie odwodnienia ul. Stefana Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Olszową w kierunku zachodnim, do ronda z ul. Kraszewskiego

Zapytanie
Odpowiedź

6

20.06.23 r.

Grażyna Kilbach

w sprawie rozwiązania problemu dostępności architektonicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

7.

27.06.23 r. 

Piotr Kudlicki

w sprawie zapadniętych włazów do studzienek w ul. Staszica 
w Otwocku, przy dojeździe do ronda Sybiraków, od strony północnej (najazd na rondo 
z kierunku Kołłątaja, od skrzyżowania z ul. Świderską)

Zapytanie
Odpowiedź

8.

06.07.2023 r.

Grażyna Kilbach

w sprawie rozwiązania problemu dostępności architektonicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku.

Interpelacja
Odpowiedź

9.

 

06.07.2023 r.

Grażyna Olszewska

w sprawie remontu i inwestycji drogowych w Gminie Karczew

Interpelacja
Odpowiedź

10.

06.07.2023 r.

Grażyna Olszewska

w sprawie parkingu na ulicy Świderskiej

Interpelacja
Odpowiedź

11.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki

Zapytanie
Odpowiedź

12.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli

Zapytanie
Odpowiedź

13.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Dotacja dla Gminy 
Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego 
z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III

Zapytanie
Odpowiedź

14.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W 
ul. Karczewskiej i Nr 2760W 
ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku;

Zapytanie
Odpowiedź

15.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego;

Zapytanie
Odpowiedź

16.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W

Zapytanie
Odpowiedź

17.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 
do km 0+717

Zapytanie
Odpowiedź

18.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - 
ul. Majowej w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

19.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

20.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego

Zapytanie
Odpowiedź

21.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka

Zapytanie
Odpowiedź

22.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel

Zapytanie
Odpowiedź

23.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin

Zapytanie
Odpowiedź

24.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków

Zapytanie
Odpowiedź

25.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W

Zapytanie
Odpowiedź

26.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance

Zapytanie
Odpowiedź

27.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin

Zapytanie
Odpowiedź

28.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec

Zapytanie
Odpowiedź

29.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka

Zapytanie
Odpowiedź

30.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki

Zapytanie
Odpowiedź

31.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki

Zapytanie
Odpowiedź

32.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów,Nadbrzeż, Brzezinka)

Zapytanie
Odpowiedź

33.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki

Zapytanie
Odpowiedź

34.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji (…)

Zapytanie
Odpowiedź

35.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego

Zapytanie
Odpowiedź

36.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku

Zapytanie
Odpowiedź

37.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

 

Zapytanie
Odpowiedź

38.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwytów i montaż koszy na terenie Powiatowego  Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku

Zapytanie

Odpowiedź

39.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji realizowanych przez ZDP w Otwocku w 2023 roku - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel

Zapytanie
Odpowiedź

40.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie: Wniosek z dnia 14 kwietnia 2023 dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718W w ramach realizacji inwestycji: budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 
w ciągu ulicy Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowych z drogami – etap III” realizowanej na działkach ew. nr 686, 226/2, 293, 512/9, 1255, 1089, 343, 344 z obrębu 1 w Celestynowie

Zapytanie
Odpowiedź

41.

21.07.23 r.

Dariusz Grajda

w sprawie inwestycji i remontów realizowanych przez ZDP w Otwocku w latach 2014 – 2023

Zapytanie
Odpowiedź

42.

24.07.23 r.

Piotr Kudlicki

w sprawie stanu infrastruktury ciągów pieszych – chodników przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

43

08.08.23 r.

Kołodziejczyk
Dariusz

w sprawie zamontowania znaków oznaczających skrajnię poziomą drogi na ulicy Reymonta na tyłach Kościoła św. Wincentego a Paulo

Interpelacja
Odpowiedź

44

08.08.23 r.

Dariusz Kołodziejczyk

w sprawie niezwłocznego wykonania modernizacji boiska do koszykówki wraz z piłkochwytami przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku

Interpelacja
Odpowiedź

45

18.08.2023 

Dariusz Grajda

w sprawie podjęcia pilnych działań przez Pana Starostę prowadzących do 
rozwiązania problemu, który występuje w Wydziale Komunikacji i Transportu - 
przez najbliższy miesiąc tzn. od 18.08 do 18.09 nie można się umówić do 
rejestracji pojazdów za pomocą strony  www

Interpelacja
Odpowiedź

46.

23.08.2023

Roman Srebnicki

w sprawie problemu zalewania wjazdów na posesje po deszczu

Zapytanie
Odpowiedź

47.

25.08.2023

Piotr Kudlicki

w sprawie sposobu urządzenia miejsc parkingowych przy ul. Władysława Sikorskiego w Józefowie, na odcinku pomiędzy ul. Woodrowa Willsona a posesją o numerze policyjnym 53

Interpelacja
Odpowiedź

48.

28.08.2023

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie niezwłocznego usunięcia samochodu marki Fiat Cinquecento z parkingu przy ulicy Poniatowskiego, a także sprawdzenie czy z podobną sytuacją nie mamy do czynienia na pozostałych ulicach powiatowych w Otwocku.

Interpelacja
Odpowiedź

49.

23.10.2023

Dariusz Kołodziejczyk

w sprawie poszerzenia jezdni na wysokości skrzyżowania ul. Kraszewskiego i Kuklińskiego poprzez wykonanie dodatkowego pasa nakładki asfaltowej współfinansowanej przez właściciela centrum handlowego Vendo Park

Interpelacja
Odpowiedź

50.

8.11.23 r.

Dariusz Kołodziejczyk

w sprawie niezwłocznego zorganizowania spotkania z dyrekcją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie odnośnie współpracy, w zakresie dalszego funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku

Interpelacja

Odpowiedź

51.

13.11.2023 r.

Dariusz Kołodziejczyk

W sprawie niezwłocznego wykonania prac, polegających na obniżeniu krawężników na przejściach dla pieszych w ulicach Staszica i Powstańców Warszawy, posadowionych na zjazdach z ronda Sybiraków 

Interpelacja
Odpowiedź

52.

28.11.2023 r.

Piotr Kudlicki

W sprawie urządzenia dodatkowego przejścia dla pieszych w ulicy ks. Józefa Poniatowskiego w Otwocku w pobliżu siedziby ZUS.

Interpelacja
Odpowiedź

53

12.12.2023 r.

Dariusz Kołodziejczyk

w sprawie zamontowania znaków skrajni poziomej drogi na ulicy Reymonta na tyłach Kościoła św. Wincentego a Paulo

Interpelacja
ponowna

Odpowiedź

54

12.12.2023 r.

Dariusz Kołodziejczyk

w sprawie stworzenia zakładki na głównej stronie internetowej Powiatu Otwockiego, gdzie będą zamieszczone aktualne rozkłady jazdy komunikacji autobusowej o charakterze ponadgminnym

Interpelacja
Odpowiedź

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3674
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-28 14:46:14