Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 27/2005

Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kiewtnia 2004

Zarządzenie Nr 25/2005

Zarządzenie Nr 24/2005

Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004

Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatu Otwockiego

Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 62004 z 1 kwietnia 2004

Zarządzenie Nr 20a/2005 w sprawie powołania auditorów wewnętrznych w związku w wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:200 w Starostwie

Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania i Dokumentowania Systemu Zarządzania jakością oraz określania zakresu Obowiązków i odpowiedzialności.

Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Systemu Zarządzania Jakością.

Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Zarządzenie 17/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na dofinansowanie zadania w zakresie "zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratownictwa wodnego na rzece Wiśle w granicach powiatu"

Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie powołania przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Karczewskiej 37 komisji ds. weryfikacji i opiniowania

Zarządzenie 14/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP w Otwocku.

Zarządzenie Nr 13/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 12/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zagrożenia powodziowego

Zarządzenie Nr 11/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zagroŜenia powodziowego

Zarządzenie Nr 10/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zagroŜenia powodziowego.

Zarządzenie Nr 9/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004

9_2005 załącznik

Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie szczegółowych zasad stosowania i konserwacji środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 7/2005 zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

7_2005 załącznik

Zarządzenie Nr 6/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Zarządzenie Nr 5/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu otwockiego w 2005 roku

Zarządzenie Nr 4/2005 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu otwockiego w 2005 roku

Zarządzenie Nr 3/2005 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Zarządzenie 2/2005

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-24 15:55:39