Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Kierownik: Monika Kłosek

Kontakt: ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 306

tel. (22) 600 7 128

e-mail: mklosek@powiat-otwocki.pl

 1. Biurem kieruje kierownik;
 2. Do zadań biura należy w szczególności:
  1. W zakresie spraw kadrowych i szkoleń:
   1. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
    • prowadzenie rejestru przyjętych i zwolnionych pracowników;
    • prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności w pracy;
    • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy;
    • prowadzenie  spraw  związanych  z udzielaniem  urlopów;
    • wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne;
    • prowadzenie rejestru badań lekarskich dla pracowników;
    • wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;
    • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
    • przygotowywanie świadectw pracy dla pracowników zwolnionych;
    • prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naboru na kierownicze i urzędnicze stanowiska pracy w Starostwie;
    • prowadzenie dokumentacji z oceny pracowników;
   2. przygotowywanie dokumentacji decyzji płacowych;
   3. obsługa systemu „Kadrowo-Płacowego” w zakresie spraw kadrowych;
   4. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
   5. prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;
   6. przygotowywanie danych do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
   7. przygotowywanie dokumentacji wg programu „Płatnik” dla potrzeb ZUS;
   8. Współpraca z Wydziałem Finansowym przy naliczeniu skutków planowanego wzrostu wynagrodzeń;
   9. opracowywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
   10. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników;
   11. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
   12. nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy oraz prowadzenie rejestru stanowisk pracy tworzonych w Starostwie;
   13. archiwizacja akt osobowych pracowników i innych dokumentów;
   14. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych;
   15. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dla Wydziału Finansowego do naliczenia ryczałtów samochodowych;

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 15:25:49