Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2022 na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 12.12.2022 16:41
Data i godzina składania: 20.12.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 20.12.2022 11:00

Strona prowadzonego postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138601

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2022 na dostawę sprzętu komputerowego)

drukuj ()

Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na terenie nieruchomości położonych w Celestynowie na terenie dz.nr ew.1281,obr.1;Kołbieli przy ul.Parkowej 2 ozn. jako dz.nr ew.2316/5 obr.13

drukuj (Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na terenie nieruchomości położonych w Celestynowie na terenie dz.nr ew.1281,obr.1;Kołbieli przy ul.Parkowej 2 ozn. jako dz.nr ew.2316/5 obr.13)

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.63.2022 na wykonanie 20 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 29.11.2022 15:19
Data i godzina składania: 07.12.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.12.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.63.2022 na wykonanie 20 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.62.2022 wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Karczewie, posiadającego wspólną ścianę z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.

Data i godzina umieszczenia: 29.11.2022 13:39
Data i godzina składania: 07.12.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.12.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.62.2022 wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Karczewie, posiadającego wspólną ścianę z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.61.2022 wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 317 i 318 w obrębie Duchnów, gmina Wiązowna, powiat otwocki

Data i godzina umieszczenia: 24.11.2022 13:06
Data i godzina składania: 02.12.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.12.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.61.2022 wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na dz. nr 317 i 318 w obrębie Duchnów, gmina Wiązowna, powiat otwocki)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.60.2022 na wykonanie dwóch operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 24.11.2022 09:22
Data i godzina składania: 01.12.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.12.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.60.2022 na wykonanie dwóch operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.59.2022 na przebudowę i modernizację łazienki w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10 – wejście D

Data i godzina umieszczenia: 23.11.2022 14:06
Data i godzina składania: 30.11.2022 12:00
Data i godzina otwarcia: 30.11.2022 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.59.2022 na przebudowę i modernizację łazienki w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10 – wejście D)

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w: Otwocku przy ul. Komunardów 10,ul. Koszykowej 4

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w: Otwocku przy ul. Komunardów 10,ul. Koszykowej 4)

drukuj ()

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.58.2022 na wykonanie trzech operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 17.11.2022 12:22
Data i godzina składania: 28.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.11.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.58.2022 na wykonanie trzech operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego.

Data i godzina umieszczenia: 17.11.2022 8:27
Data i godzina składania: 02.12.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 02.12.2022 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.57.2022 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 07.11.2022 16:01
Data i godzina składania: 16.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.11.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.57.2022 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.56.2022 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.11.2022 12:33
Data i godzina składania: 15.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.56.2022 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.55.2022 na wykonanie 28 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 04.11.2022 12:28
Data i godzina składania: 15.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.55.2022 na wykonanie 28 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.54.2022 w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 10/3, 11 i 13/10 obr. 5

Data i godzina umieszczenia: 04.11.2022 11:27
Data i godzina składania: 14.11.2022 14:00
Data i godzina otwarcia: 14.11.2022 14:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.54.2022 w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej w Otwocku przy ulicy Mickiewicza dz. 10/3, 11 i 13/10 obr. 5)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.53.2022 w sprawie świadczenia całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym

Data i godzina umieszczenia: 03.11.2022 12:36
Data i godzina składania:14.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 14.11.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.53.2022 w sprawie świadczenia całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.52.2022 w sprawie dostawy laptopa z oprogramowaniem

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.52.2022 w sprawie dostawy laptopa z oprogramowaniem)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.51.2022 w sprawie wykonani 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 24.10.2022 13:08
Data i godzina składania:02.11.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 02.11.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.51.2022 w sprawie wykonani 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.50.2022 w sprawie wykonania 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.10.2022 14:51
Data i godzina składania:28.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.10.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.50.2022 w sprawie wykonania 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.49.2022 w sprawie wykonania Innej dokumentacji geodezyjnej

Data i godzina umieszczenia: 21.10.2022 14:46
Data i godzina składania: 28.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.49.2022 w sprawie wykonania Innej dokumentacji geodezyjnej)

Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi) na terenie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Kilińskiego oznaczonej jako dz. ew. 7/3 w obr. 97

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2022 13:47
Data i godzina składania: 19.10.2022

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.48.2022 w sprawie wykonania innej dokumentacji geodezyjnej.

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2022 10:42
Data i godzina składania:19.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.10.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.48.2022 w sprawie wykonania innej dokumentacji geodezyjnej.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.47.2022 w sprawie dostawy artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2022 10:21
Data i godzina składania:19.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.47.2022 w sprawie dostawy artykułów chemii gospodarczej i środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.46.2022 w sprawie wykonania operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 10.10.2022 15:39
Data i godzina składania:18.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.46.2022 w sprawie wykonania operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.45.2022 w sprawie wykonania operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 05.10.2022 13:27
Data i godzina składania:12.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.45.2022 w sprawie wykonania operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.44.2022 w sprawie: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 29.09.2022 18:03
Data i godzina składania:07.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.44.2022 w sprawie: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.43.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 28.09.2022 11:53
Data i godzina składania: 06.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.10.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.43.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.42.2022 na wykonanie map do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości przejętych na Skarb Państwa.

Data i godzina umieszczenia: 28.09.2022 11:44
Data i godzina składania:06.10.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.10.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.42.2022 na wykonanie map do celów prawnych z rozliczeniem powierzchni nieruchomości przejętych na Skarb Państwa.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.41.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 23.09.2022 12:15
Data i godzina składania:30.09.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.09.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.41.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego.

Data i godzina umieszczenia: 15.09.2022 10:06
Data i godzina składania: 30.09.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 30.09.2022 10:30

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 11.08.2022 11:06
Data i godzina składania: 01.09.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 01.09.2022 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2022 na wykonanie 15 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2022 15:12
Data i godzina składania:16.08.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.40.2022 na wykonanie 15 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2022 na wykonanie 3 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2022 15:09
Data i godzina składania:16.08.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.39.2022 na wykonanie 3 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 01.08.2022 15:07
Data i godzina składania:16.08.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.08.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.38.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 25.07.2022 13:52
Data i godzina składania:19.08.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 19.08.2022 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.37.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 20.07.2022 14:25
Data i godzina składania:28.07.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.07.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.37.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 18.07.2022 11:13
Data i godzina składania:22.07.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 22.07.2022 10:30

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 30.06.2022 10:49
Data i godzina składania:8.07.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 8.07.2022 10:30

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.36.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2022 14:47
Data i godzina składania: 5.07.2022 11:00
Data i godzina otwarcia:5.07.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.36.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.35.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 17.06.2022 12:31
Data i godzina składania: 24.06.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.06.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.35.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zapytanie ofertowe na wycinkę trzech drzew na terenie nieruchomości położonych w: Otwocku prz ul. Kilińskiego ozn. jako dz. ew. nr 7/3 w obr. 97,Celestynowie, ozn. jako dz. ew. nr 1281 w obr. 1,Kołbieli przy ul. Parkowej 2 ozn. jako dz. ew. nr 2316/5 obr. 13.

Data i godzina umieszczenia: 14.06.2022 10:52
Data składania: 28.06.2022

drukuj (Zapytanie ofertowe na wycinkę trzech drzew na terenie nieruchomości położonych w: Otwocku prz ul. Kilińskiego ozn. jako dz. ew. nr 7/3 w obr. 97,Celestynowie, ozn. jako dz. ew. nr 1281 w obr. 1,Kołbieli przy ul. Parkowej 2 ozn. jako dz. ew. nr 2316/5 obr. 13.)

Zapytanie ofertowe na wycinkę trzech drzew (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi) na terenie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Koszykowej 4, ozn. jako dz. ew. nr 8/4 w obr. 2.

Data i godzina umieszczenia: 07.06.2022 13:41
Data składania: 14.06.2022

drukuj (Zapytanie ofertowe na wycinkę trzech drzew (cięcie pnia na równi z powierzchnią ziemi) na terenie nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Koszykowej 4, ozn. jako dz. ew. nr 8/4 w obr. 2.)

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.34.2022 na wykonanie mapy do celów prawnych.

Data i godzina umieszczenia: 02.06.2022 15:22
Data i godzina składania: 10.06.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.06.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.34.2022 na wykonanie mapy do celów prawnych.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.33.2022 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 26.05.2022 14:14
Data i godzina składania: 3.06.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 3.06.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.33.2022 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.32.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 26.05.2022 14:08
Data i godzina składania: 3.06.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 3.06.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.32.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.31.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 24.05.2022 15:31
Data i godzina składania: 31.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.05.2022 12:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.31.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.30.2022 na wykonanie 10 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 23.05.2022 13:19
Data i godzina składania: 31.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.05.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.30.2022 na wykonanie 10 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.29.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 23.05.2022 13:17
Data i godzina składania: 31.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.05.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.29.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.28.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 23.05.2022 13:15
Data i godzina składania: 31.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.05.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.28.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.27.2022 na rozbudowę systemu telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawa aparatów telefonicznych

Data i godzina umieszczenia: 18.05.2022 13:45
Data i godzina składania: 27.05.2022 11:30
Data i godzina otwarcia: 27.05.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.27.2022 na rozbudowę systemu telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawa aparatów telefonicznych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.26.2022 na opracowanie map glebowo - rolniczych

Data i godzina umieszczenia: 18.05.2022 10:56
Data i godzina składania: 26.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.05.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.26.2022 na opracowanie map glebowo - rolniczych)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.25.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 11.05.2022 13:17
Data i godzina składania: 19.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.25.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.24.2022 na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Data i godzina umieszczenia: 11.05.2022 11:50
Data i godzina składania: 19.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.05.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu nr S.AI.272.2.24.2022 na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2022 na dostawę sprzętu komputerowego

Data i godzina umieszczenia: 09.05.2022 12:21
Data i godzina składania: 17.05.2022 10:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2022 10:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2022 na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.04.2022 14:50
Data i godzina składania: 10.05.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.05.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 22.04.2022 13:50
Data i godzina składania: 28.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.04.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2022 na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 19.04.2022 15:26
Data i godzina składania: 27.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.04.2022 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2022 na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2022 na wykonanie 11 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 19.04.2022 14:30
Data i godzina składania: 27.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.04.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2022 na wykonanie 11 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę systemu telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawę aparatów telefonicznych

Data i godzina umieszczenia: 13.04.2022 15:18
Data i godzina składania: 25.04.2022 12:00
Data i godzina otwarcia: 25.04.2022 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę systemu telefonii stacjonarnej oraz zakup i dostawę aparatów telefonicznych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2022 potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne (powiatowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz że stany wykazane na wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej n. w. działek są zgodne ze stanem zajęcia na dzień 31 grudnia 1998 r.

Data i godzina umieszczenia: 07.04.2022 15:34
Data i godzina składania: 15.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.04.2022 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2022 potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne (powiatowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz że stany wykazane na wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej n. w. działek są zgodne ze stanem zajęcia na dzień 31 grudnia 1998 r.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2022 na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.

Data i godzina umieszczenia: 07.04.2022 14:55
Data i godzina składania: 15.04.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.04.2022 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2022 na dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.03.2022 16:12
Data i godzina składania: 29.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.03.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2022 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 18.03.2022 13:53
Data i godzina składania: 25.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2022 12:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.14.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 18.03.2022 13:50
Data i godzina składania: 25.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.03.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2022 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego

Data i godzina umieszczenia: 14.03.2022 16:19
Data i godzina składania: 22.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.03.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2022 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego)

Zaproszenie do składania propozycji cenowych w postępowaniu S.AI.272.2.11.2022 na remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Wygodzie ozn. nr 3 w gm. Karczew

Data i godzina umieszczenia: 11.03.2022 11:20
Data i godzina składania: 18.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.03.2022 11:30

drukuj (Zaproszenie do składania propozycji cenowych w postępowaniu S.AI.272.2.11.2022 na remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Wygodzie ozn. nr 3 w gm. Karczew)

Informacja o wyniku postępowania S.AI.272.2.8.2022 na Zakup plotera wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Zakup zestawu tuszy do proponowanego modelu plotera

drukuj (Informacja o wyniku postępowania S.AI.272.2.8.2022 na Zakup plotera wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Zakup zestawu tuszy do proponowanego modelu plotera)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.10.2022 na wykonanie 14 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 08.03.2022 11:40
Data i godzina składania: 16.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.03.2022 12:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.10.2022 na wykonanie 14 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2022 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.03.2022 11:31
Data i godzina składania: 16.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.03.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2022 na wykonanie operatu szacunkowego)

Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych w celu realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2022 14:31
Data i godzina składania: 11.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2022 12:00

drukuj (Opracowanie kompleksowego, wielobranżowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych w celu realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”)

Ogloszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - SKODA OCTAVIA Combi

Data i godzina umieszczenia: 22.02.2022 15:31
Data i godzina składania: 04.03.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 04.03.2022 11:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2022 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 18.02.2022 14:46
Data i godzina składania: 25.02.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 25.02.2022 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2022 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na zakup i dostawę 13 szt. komputerów przenośnych - laptopów

drukuj (Ogłoszenie o wyniku zamówienia na zakup i dostawę 13 szt. komputerów przenośnych - laptopów)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu samochodów służbowych

Data i godzina umieszczenia: 19.01.2022 15:51
Data i godzina składania: 31.01.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.01.2022 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu samochodów służbowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2022 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

Data i godzina umieszczenia: 18.01.2022 15:42
Data i godzina składania: 26.01.2022 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.01.2022 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.3.2022 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego)

Informacja o wyniku postępowania na S.AI.272.2.2.2022 na usługę zastępstwa procesowego Zamawiającego

drukuj (Informacja o wyniku postępowania na S.AI.272.2.2.2022 na usługę zastępstwa procesowego Zamawiającego)

Informacja o wyniku postępowania S.AI.272.2.1.2022 na świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Informacja o wyniku postępowania S.AI.272.2.1.2022 na świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Data i godzina umieszczenia: 10.01.2022 15:41
Data i godzina składania: 20.01.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.01.2021 11:30

drukuj (Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych dymowych i wentylacyjnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Unieważnienie postępowania S.AI.272.2.95.2021 na usługę zastępstwa procesowego Zamawiającego

drukuj (Unieważnienie postępowania S.AI.272.2.95.2021 na usługę zastępstwa procesowego Zamawiającego)

Unieważnienie postępowania S.AI.272.2.96.2021 na świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych

drukuj (Unieważnienie postępowania S.AI.272.2.96.2021 na świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych)

Ogłoszenie o przetargu na usługę dzierżawy 7 szt. kserokopiarek wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 16.12.2021 10:51
Data i godzina składania: 23.12.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.12.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na usługę dzierżawy 7 szt. kserokopiarek wielofunkcyjnych wraz z ich obsługą serwisową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku)

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Data i godzina umieszczenia: 15.12.2021 15:01
Data i godzina składania: 23.12.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.12.2021 11:30

drukuj (Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego)

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku celem dostosowania dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego.

Data i godzina umieszczenia: 09.12.2021 15:01
Data i godzina składania: 20.12.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.12.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku celem dostosowania dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego.)

Ogloszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - SKODA OCTAVIA Combi

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2021 16:30
Data i godzina składania: 26.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.11.2021 11:30

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - NISSAN XTRAIL

Data i godzina umieszczenia: 22.11.2021 16:23
Data i godzina składania: 26.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.11.2021 11:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.94.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 19.11.2021 12:01
Data i godzina składania: 24.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.11.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.94.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.93.2021 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 17.11.2021 15:23
Data i godzina składania: 26.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.11.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.93.2021 na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.92.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 09.11.2021 15:32
Data i godzina składania: 18.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.11.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.92.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.91.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.11.2021 13:32
Data i godzina składania: 16.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.11.2021 11:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.91.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.86.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 05.11.2021 11:36
Data i godzina składania: 15.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2021 11:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.86.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.90.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 05.11.2021 11:33
Data i godzina składania: 16.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.11.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.90.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.89.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2021 14:48
Data i godzina składania: 15.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.89.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.87.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 29.10.2021 14:46
Data i godzina składania: 15.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.11.2021 11:25

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.87.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłosznie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Data i godzina umieszczenia: 26.10.2021 13:55
Data i godzina składania: 09.11.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.11.2021 11:30

drukuj (Ogłosznie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego)

drukuj ()

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.85.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.10.2021 12:21
Data i godzina składania: 28.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.10.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.85.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.84.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 20.10.2021 08:03
Data i godzina składania: 26.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 26.10.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.84.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.83.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.10.2021 15:46
Data i godzina składania: 19.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 19.10.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.83.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.81.2021 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego

Data i godzina umieszczenia: 30.09.2021 18:44
Data i godzina składania: 07.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.10.2021 11:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.81.2021 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.82.2021 na wykonanie 6 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 30.09.2021 10:51
Data i godzina składania: 07.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 07.10.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.82.2021 na wykonanie 6 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.80.2021 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 29.09.2021 08:54
Data i godzina składania: 05.10.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.10.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.80.2021 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Data i godzina umieszczenia: 27.09.2021 15:51
Data i godzina składania: 30.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 30.09.2021 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2021 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego

Data i godzina umieszczenia: 22.09.2021 13:19
Data i godzina składania: 28.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.09.2021 11:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.79.2021 na wykonanie oceny technicznej budynku mieszkalnego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.78.2021 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 21.09.2021 11:06
Data i godzina składania: 28.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.09.2021 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.78.2021 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Data i godzina umieszczenia: 17.09.2021 15:10
Data i godzina składania: 24.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.09.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.76.2021 na remont kominów

Data i godzina umieszczenia: 16.09.2021 13:54
Data i godzina składania: 24.09.2021 11:30
Data i godzina otwarcia: 24.09.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.76.2021 na remont kominów)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.73.2021 na wykonanie mapy geodezyjnej

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 14:08
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 11:50

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.73.2021 na wykonanie mapy geodezyjnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.74.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 14:03
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 12:00

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.74.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.67.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:54
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 12:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.67.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.66.2021 na wykonanie 14 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:49
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.66.2021 na wykonanie 14 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.68.2021 na wykonanie 5 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:44
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.68.2021 na wykonanie 5 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.69.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:41
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.69.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.70.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:34
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 11:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.70.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.71.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:34
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.71.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.72.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.09.2021 13:28
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 11:40

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.72.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.75.2021 na remont dachu na budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13.

Data i godzina umieszczenia: 08.09.2021 15:45
Data i godzina składania: 16.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 16.09.2021 11:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.271.2.75.2021 na remont dachu na budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.63.2021 na remont kominów

Data i godzina umieszczenia: 02.09.2021 19:39
Data i godzina składania: 09.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 09.09.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.63.2021 na remont kominów)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 02.09.2021 19:32
Data i godzina składania: 10.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.09.2021 12:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.64.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 02.09.2021 19:26
Data i godzina składania: 10.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.09.2021 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.65.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Data i godzina umieszczenia: 31.08.2021 12:42
Data i godzina składania: 06.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.09.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sukcesywną dostawę, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Otwocku.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.

Data i godzina umieszczenia: 30.08.2021 16:40
Data i godzina składania: 06.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.09.2021 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.61.2021 na wykonanie operatu szacunkowego.)

Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu za lata 2019-2020 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Data i godzina umieszczenia: 26.08.2021 15:29
Data i godzina składania: 03.09.2021

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.5.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2021 12:45
Data i godzina składania: 10.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.02.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.5.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2021 12:42
Data i godzina składania: 10.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.02.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.4.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek

Data i godzina umieszczenia: 01.02.2021 17:31
Data i godzina składania: 10.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 10.02.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek)

Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne - diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/ek w projekcie - „Rodzinne Drogowskazy"

Data i godzina umieszczenia: 26.01.2021 14:53
Data i godzina składania: 05.02.2021 10:00

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.2.2021 na : sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

Data i godzina umieszczenia: 18.01.2021 17:47
Data i godzina składania: 28.01.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 28.01.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.2.2021 na : sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu samochodów służbowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.1.2021 na holowanie pojazdów

Data i godzina umieszczenia: 15.01.2021 13:34
Data i godzina składania: 22.01.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.01.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.1.2021 na holowanie pojazdów)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Data i godzina umieszczenia: 17.12.2020 11:15
Data i godzina składania: 28.12.2020 12:00
Data i godzina otwarcia: 28.12.2020 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej)

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

Data i godzina umieszczenia: 17.12.2020 16:21
Data i godzina składania: 29.12.2020 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.12.2020 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów chemii gospodarczej i środków czystości)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku projektu konkursowego „RODZINNE DROGOWSKAZY"

Data i godzina umieszczenia: 23.12.2020 15:09
Data i godzina składania: 05.01.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 05.01.2021 10:30

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 16.02.2021 17:26
Data i godzina składania: 23.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2021 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.13.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.10.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 15.02.2021 12:26
Data i godzina składania: 23.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.10.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2021 na wykonanie 7 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 15.02.2021 11:51
Data i godzina składania: 23.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.12.2021 na wykonanie 7 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2021 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2021 15:55
Data i godzina składania: 22.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.02.2021 12:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.9.2021 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.8.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2021 15:53
Data i godzina składania: 22.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.02.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.8.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2021 15:50
Data i godzina składania: 22.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.02.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.7.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 12.02.2021 15:48
Data i godzina składania: 22.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.02.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.6.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczenia biurowego

Data i godzina umieszczenia: 22.02.2021 12:06
Data i godzina składania: 03.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.03.2021 12:00

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczenia biurowego)

Ogłoszenie przetargu S.AI.272.2.14.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne (powiatowe)

Data i godzina umieszczenia: 17.02.2021 12:06
Data i godzina składania: 24.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 24.02.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie przetargu S.AI.272.2.14.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne (powiatowe))

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2021 na wykonanie 12 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 15.02.2021 12:12
Data i godzina składania: 23.02.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.02.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.11.2021 na wykonanie 12 operatów szacunkowych)

Ogloszenie w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i realizacja procesu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027

Data i godzina umieszczenia: 11.02.2021 13:57
Data i godzina składania: 26.02.2021 16:00

drukuj (Ogloszenie w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie przygotowanie i realizacja procesu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027)

Zapytanie ofertowe na samochód osobowy „mikrobus” 9-cio miejscowy , przystosowany do przewozu osób.

Data i godzina umieszczenia: 03.02.2021 16:14
Data i godzina składania: 17.02.2021 12:00

drukuj (Zapytanie ofertowe na samochód osobowy „mikrobus” 9-cio miejscowy , przystosowany do przewozu osób.)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2021 na 1 operat szacunkowy w Otwocku ul. Nagietkowa

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2021 17:35
Data i godzina składania: 08.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.15.2021 na 1 operat szacunkowy w Otwocku ul. Nagietkowa)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 03.03.2021 17:03
Data i godzina składania: 11.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.19.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.18.2021 na usługę wykonania czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin gmina Kołbiel

Data i godzina umieszczenia: 03.03.2021 17:01
Data i godzina składania: 11.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 11.03.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.18.2021 na usługę wykonania czynności rozgraniczeniowych polegających na ustaleniu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin gmina Kołbiel)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 02.03.2021 13:11
Data i godzina składania: 08.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.03.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.17.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2021 na wykonanie mapy w Otwocku ul. Kraszewskiego

Data i godzina umieszczenia: 25.02.2021 17:31
Data i godzina składania: 08.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.03.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.16.2021 na wykonanie mapy w Otwocku ul. Kraszewskiego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2021 11:19
Data i godzina składania: 15.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.04.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.25.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2021 11:14
Data i godzina składania: 15.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.04.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.26.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajętości działek pod drogi publiczne)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 30.03.2021 15:59
Data i godzina składania: 08.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.04.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.24.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Zaproszenie do składania ofert na uprzątnięcie dwóch lokali

Data i godzina umieszczenia: 29.03.2021 14:26
Data i godzina składania: 09.04.2021 16:00

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2021 na wykonanie kontroli gleboznawczej

Data i godzina umieszczenia: 23.03.2021 12:36
Data i godzina składania: 31.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 31.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.23.2021 na wykonanie kontroli gleboznawczej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie map do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2021 10:39
Data i godzina składania: 17.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.03.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie map do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 09.03.2021 10:37
Data i godzina składania: 17.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.21.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2021 na dzierżawę i usługę serwisu kserokopiarek

Data i godzina umieszczenia: 05.03.2021 14:45
Data i godzina składania: 12.03.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.03.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.20.2021 na dzierżawę i usługę serwisu kserokopiarek)

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług prawnych dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy"

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2021 17:21
Data i godzina składania: 19.04.2021 10:00

drukuj (Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług prawnych dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy")

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługi pedagogiczne - pomoc i poradnictwo dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy"

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2021 17:31
Data i godzina składania: 19.04.2021 10:00

 

drukuj (Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługi pedagogiczne - pomoc i poradnictwo dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy")

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług w charakterze rehabilitanta/fizjoterapeuty dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy"

Data i godzina umieszczenia: 09.04.2021 17:38
Data i godzina składania: 19.04.2021 10:00

drukuj (Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług w charakterze rehabilitanta/fizjoterapeuty dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy")

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2021 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 01.09.2021 14:59
Data i godzina składania: 06.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 06.09.2021 11:30

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.57.2021 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.59.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 27.08.2021 14:55
Data i godzina składania: 03.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.09.2021 12:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.59.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.58.2021 na wykonanie operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 27.08.2021 14:29
Data i godzina składania: 03.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.09.2021 11:45

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.58.2021 na wykonanie operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.60.2021 na wykonanie mapy geodezyjnej

Data i godzina umieszczenia: 26.08.2021 15:31
Data i godzina składania: 03.09.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 03.09.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.60.2021 na wykonanie mapy geodezyjnej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.55.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 28.06.2021 15:53
Data i godzina składania: 01.07.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 01.07.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.55.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 15.06.2021 15:53
Data i godzina składania: 22.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.54.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2021 na wykonanie 4 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 14.06.2021 13:52
Data i godzina składania: 22.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 22.06.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.53.2021 na wykonanie 4 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 11.06.2021 13:32
Data i godzina składania: 18.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 18.06.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.52.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 10.06.2021 11:17
Data i godzina składania: 17.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.06.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.51.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2021 na wykonanie dokumentacji technicznej

Data i godzina umieszczenia: 08.06.2021 11:56
Data i godzina składania: 15.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.06.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.50.2021 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 08.06.2021 09:11
Data i godzina składania: 15.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 15.06.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.49.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 02.06.2021 14:09
Data i godzina składania: 08.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.06.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.48.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2021 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 24.05.2021 13:07
Data i godzina składania: 27.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.45.2021 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.47.2021 wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości

Data i godzina umieszczenia: 01.06.2021 14:12
Data i godzina składania: 08.06.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 08.06.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.47.2021 wykonanie 9 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 24.05.2021 13:02
Data i godzina składania: 27.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.05.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.46.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.44.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 14.05.2021 14:40
Data i godzina składania: 20.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.44.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2021 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 13.05.2021 08:53
Data i godzina składania: 20.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.05.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.43.2021 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2021 na opracowanie map glebowo - rolniczych

Data i godzina umieszczenia: 13.05.2021 08:49
Data i godzina składania: 20.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.42.2021 na opracowanie map glebowo - rolniczych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2021 13:46
Data i godzina składania: 17.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.41.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.40.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 07.05.2021 13:36
Data i godzina składania: 17.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 17.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.40.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

Data i godzina umieszczenia: 05.05.2021 10:21
Data i godzina składania: 12.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.05.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.38.2021 na wykonanie operatu szacunkowego ul. Kolorowa w Otwocku

Data i godzina umieszczenia: 30.04.2021 13:57
Data i godzina składania: 12.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 12.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.38.2021 na wykonanie operatu szacunkowego ul. Kolorowa w Otwocku)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.37.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.04.2021 16:54
Data i godzina składania: 05.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.37.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Zaproszenie do skladania ofert w postępowaniu Usługi pedagogiczne - pomoc i poradnictwo dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy"

Data i godzina umieszczenia: 22.04.2021 14:33
Data i godzina składania: 06.05.2021 15:00

drukuj (Zaproszenie do skladania ofert w postępowaniu Usługi pedagogiczne - pomoc i poradnictwo dla uczestników projektu - "Rodzinne drogowskazy")

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.36.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych

Data i godzina umieszczenia: 21.04.2021 16:54
Data i godzina składania: 05.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2021 12:20

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.36.2021 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogloszenie o przetargu SAI.272.2.35.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.04.2021 16:51
Data i godzina składania: 05.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2021 12:10

drukuj (Ogloszenie o przetargu SAI.272.2.35.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.34.2021 na wykonanie operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 21.04.2021 16:46
Data i godzina składania: 05.05.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 05.05.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.34.2021 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogloszenie o przetargu SAI.272.2.33.2021 na wykonanie 10 operatów szacunkowych

Data i godzina umieszczenia: 21.04.2021 16:29
Data i godzina składania: 29.04.2021 10:00
Data i godzina otwarcia: 29.04.2021 12:10

drukuj (Ogloszenie o przetargu SAI.272.2.33.2021 na wykonanie 10 operatów szacunkowych)

Ogloszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne (powiatowe)

Data i godzina umieszczenia: 19.04.2021 17:57
Data i godzina składania: 27.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 27.04.2021 12:00

drukuj (Ogloszenie o przetargu S.AI.272.2.31.2021 na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne (powiatowe))

Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.32.2021 na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej działek nr 843/1 i 843/2 położonych w Dąbrówce, gmina Celestynów

Data i godzina umieszczenia: 19.04.2021 17:47
Data i godzina składania: 29.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 29.04.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu SAI.272.2.32.2021 na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej działek nr 843/1 i 843/2 położonych w Dąbrówce, gmina Celestynów)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2021 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Skarbu Państwa

Data i godzina umieszczenia: 16.04.2021 09:49
Data i godzina składania: 23.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.04.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.30.2021 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 27.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 15.04.2021 15:58
Data i godzina składania: 20.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.04.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2. 27.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

Data i godzina umieszczenia: 15.04.2021 15:14
Data i godzina składania: 20.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 20.04.2021 12:10

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.28.2021 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2021 na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu otwockiego - ETAP I – stabilizacja punktów

Data i godzina umieszczenia: 15.04.2021 15:09
Data i godzina składania: 23.04.2021 11:00
Data i godzina otwarcia: 23.04.2021 12:00

drukuj (Ogłoszenie o przetargu S.AI.272.2.29.2021 na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu otwockiego - ETAP I – stabilizacja punktów)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-16 10:14:59