Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Informacje dodatkowe

WYSZUKIWARKA PUBLICZNA RWDZ

Zainteresowanych informujemy, że na stronie internetowej http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl upubliczniony został dostęp do danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, umożliwiający wyszukiwanie informacji o wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniach. Rejestr Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zawiera dane (wprowadzone po 01.01.2016 r.) dot. wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Na podstawie zapisów w rejestrze inwestorzy mogą zapoznać się ze stanem rozpatrywania danej sprawy.

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej https://www.bip.powiat-otwocki.pl/462,wydzial-architektury-i-budownictwa - zgodnie z art. 30a ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz 2351 z późn. zm.) są zamieszczane zgłoszenia budowy:

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) sieci:

 1. a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. b) wodociągowych,
 3. c) kanalizacyjnych,
 4. d) cieplnych,
 5. e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

 

oraz zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzą one do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, a także  zgłoszenia dotyczące instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych (z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej).

Jednocześnie informujemy, że organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na ww. stronie internetowej urzędu w terminie 3 dni od dnia:

 

1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;

3) upływu terminu 21 dni od dnia doręczenia organowi zgłoszenia - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-22 13:35:49