Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę oleju napędowego cz. II

Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę walca drogowego wibracyjnego tandemowego

drukuj (Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę walca drogowego wibracyjnego tandemowego)

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PCPR.4141.III.63.2019-20 na usługi społeczne w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim".

drukuj (Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PCPR.4141.III.63.2019-20 na usługi społeczne w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim".)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.93.2020 na remont kominów budynku

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.93.2020 na remont kominów budynku)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.92.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.92.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.89.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.89.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.86.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.86.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.80.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.80.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.82.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.82.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Unieważnienie przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.73.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.73.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

Ogloszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim. Część IV

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim. Część III

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

Unieważnienie przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych

Unieważnienie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2703W ul. Mickiewicza w Góraszce

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.58.2020 na wykonanie czynności rozgraniczeniowych - ustalenie granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Władzin gmina Kołbiel

Unieważnienie części I przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

Unieważnienie części III przetargu SAI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu multimedialnego

drukuj (Unieważnienie części III przetargu SAI.272.2.54.2020 na dostawę sprzętu multimedialnego)

Unieważnienie części II przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych

drukuj (Unieważnienie części II przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych)

Unieważnienie części II przetargu SAI.272.2.53.2020 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

drukuj (Unieważnienie części II przetargu SAI.272.2.53.2020 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Unieważnienie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część I.

Unieważnienie przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń. Część II i IV.

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.44.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego Emów gm. Wiązowna

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.44.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego Emów gm. Wiązowna)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych.

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu na wykonanie poboczy na drogach powiatowych

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.10.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.10.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.9.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.9.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.1.1.2020 na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.1.1.2020 na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

Unieważnienie zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 12:17:10