Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.47.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.43.2020 na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.44.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego Emów gm. Wiązowna

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.44.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego Emów gm. Wiązowna)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych.

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Unieważnienie przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wygodzie w Gm. Karczew

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu S.AI.272.2. 25.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu na wykonanie poboczy na drogach powiatowych

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.12.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu SAI.272.2.11.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.10.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.10.2020 na wykonanie analizy geodezyjno-prawnej)

Unieważnienie przetargu SAI.272.2.9.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.2.9.2020 na wykonanie 2 operatów szacunkowych)

Unieważnienie przetargu SAI.272.1.1.2020 na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

drukuj (Unieważnienie przetargu SAI.272.1.1.2020 na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz transport i przekazanie do Komunalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

Unieważnienie zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w powiecie otwockim"

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044