Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę kruszywa

Informacja z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia na Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w Powiecie Otwockim"

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044