Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę oleju napędowego

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E)

Ogloszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie odpadów komunalnych/stałych/ niesegregowanych z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, Jednostek Organizacyjnych i PCZ w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji przetwarzających odpady

drukuj (Ogloszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie odpadów komunalnych/stałych/ niesegregowanych z budynków Starostwa Powiatowego w Otwocku, Jednostek Organizacyjnych i PCZ w Otwocku oraz transport i przekazanie do instalacji przetwarzających odpady)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie chodników w Powiecie Otwockim

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie chodników w Powiecie Otwockim)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Wykonanie odwodnienia dróg powiatowych w Powiecie Otwockim

Informacja z otwarcia ofert przetargu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Informacja z otwarcia ofert przetargu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie otwockim”

Informacja z otwarcia ofert przetargu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.6.2020 na dostawę sprzętu komputerowego)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetagu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na remont drogi powiatowej nr 2760w – ul. matejki w otwocku

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.5.2020 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych)

Informacja z otwarcia ofert przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń.

Informacja z otwarcia ofert przetargu na wykoanie chodników na drogach powiatowych

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu na wykoanie chodników na drogach powiatowych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie przeglądów dróg i mostów, planu rozwoju sieci, pomiarów ruchu, ewidencji, foto rejestracji oraz pomiaru hałasu i zanieczyszczeń

Informacja z otwarcia ofert przetargu nr SAI.272.2.44.2020 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu nr SAI.272.2.44.2020 na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.)

Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.2.42.2020 na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.2.42.2020 na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2. 38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2. 38.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.37.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej, tj. uproszczonej inwentaryzacji architektonicznej lokalu)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.36.2020 na wykonanie 2 projektów rozbiórki budynków stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.35.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetragu S.AI.272.2. 34.2020 na wykonanie dokumentacji technicznej)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.32.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.33.2020 na wykonanie mapy do celów prawnych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na przebudowę drogi powiatowej NR 2724W Karczew - Janów

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na przebudowę drogi powiatowej NR 2724W Karczew - Janów)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.2.27.2020 na dostawę sprzętu komputerowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.2.27.2020 na dostawę sprzętu komputerowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie projektu modernizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu otwockiego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2. 29.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Skarbu Państwa)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.28.2020 na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na usługę dzierżawy 5 szt. kserokopiarek wraz z ich obsługą serwisową)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.23.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.22.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.21.2020 na wykonanie 1 operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.20.2020 na wykonanie 9 operatów szacunkowych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na najem fabrycznie nowego samochodu elektrycznego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na wykonanie poboczy na drogach powiatowych

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu S.AI.272.2.17.2020 na wykonanie operatu szacunkowego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie usług pocztowych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na świadczenie usług pocztowych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na odbieranie nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych)

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę kruszywa

Informacja z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia na Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Aktywna integracja w Powiecie Otwockim"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4403
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-29 11:41:03