Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę dolomitu dewońskiego

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetragu na dostawę oleju napedowego

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika wraz z kosiarką bijakową

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika wraz z kosiarką bijakową)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.9.2019 na na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku cz. II

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu SAI.272.1.9.2019 na na wymianę kotła grzewczego w ramach remontu na istniejącej instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku cz. II)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę soli kamiennej drogowej

Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.8.2019 na ubezpieczenie mienia powiatu

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.8.2019 na ubezpieczenie mienia powiatu)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim.

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na leasing operacyjny fabrycznie nowej zamiatarki

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na zakup i dostawę fabrycznie nowej piaskarko - solarki

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.)

Informacja z otwarcia ofert na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku)

Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.6.2019 na kompleksową dostawę gazu ziemnego

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu SAI.272.1.6.2019 na kompleksową dostawę gazu ziemnego)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W – ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na rozbudowę skrzyżowania na rondo dróg powiatowych Nr 2724W ul. Ks. W. Żaboklickiego i Nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o otwarciu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 2762W i 2763W

Ogłoszenie o otwarciu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie

Ogloszenie o otwarciu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu

Ogłoszenie o otwarciu zamówienia na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku.

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonanie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Informacja z otwarcia ofert przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7.790.000,00 PLN

drukuj (Informacja z otwarcia ofert przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7.790.000,00 PLN)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu przetargu wykonie chodników na drogach powiatowych w powiecie otwockim

Ogłoszenie o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego i jednostek organizacyjnych Powiatu)

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703w w miejscowości Boryszew

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie o otwarciu ofert na dostawę dolomitu dewońskiego

Ogłoszenie o otwarciu przetargu na zakup i dostawę farby

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu przetargu na zakup i dostawę farby)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego dla gmin: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie -Jeziory, Wiązowna)

Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert przetargu na dostawę papieru do drukarek, ksera, urządzeń wielofunkcyjnych i faksu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego)

Ogłoszenie o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco"

drukuj (Ogłoszenie o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej stosowanej na gorąco")

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044