Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, SACROSONG DWP – 2019" (14 lutego 2019)

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) informujemy, że w dniu 04 lutego 2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Otwocku oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, SACROSONG DWP – 2019". Zarząd Powiatu w Otwocku w dniu 13 lutego 2019 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

Nazwa oferenta: Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Termin realizacji zadania: 15 maja 2019 r. - 30 czerwca 2019 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 lutego 2019 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 14 lutego 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl. W terminie do 21 lutego 2019 r., można zgłaszać uwagi (formularz uwag) dotyczące przedmiotowej oferty na adres e-mail: kultura@powiat-otwocki.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).

oferta realizacji zadania publicznego


Opublikowano: 14 lutego 2019 roku
Biuro Kultury i Promocji

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Piosenka w Świdrze" (17 stycznia 2019)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Zadbajmy o Świder" - spływ kajakowy" (9 maja 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Gubiszlaki - nocny rajd nawigacyjny po Powiecie Otwockim" (4 maja 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi "Świdermajer" - VI Festiwal Świdermajer" (21 marca 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Ogólnopolski Konkurs Zespołów Bluesowych OBB" (21 marca 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Piosenka w Świdrze" (21 marca 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Otwarcie Sezonu - Niepodległa 2018" (16 marca 2018)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - konferencja pt.. "Co zrobić aby być bezpiecznym"

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. "SACROSONG 2018 - Otwock" (5 marca 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości" (5 marca 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (21 lutego 2018)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (28 września 2017)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (31 maja 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (24 maja 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (20 kwietnia 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (05 kwietnia 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (23 marca 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (23 marca 2017 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (23 listopada 2016 r.)

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (01 grudnia 2016 r.)

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044