Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

INFORMACJA

W związku dynamiczną sytuacją w kraju związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń (zamknięcie szkół, niektórych zakładów pracy itp.) otrzymujemy liczne informacje od przewoźników komercyjnych realizujących regularny przewóz osób na terenie powiatu o zmianach w rozkładach jazdy. Z powodu dużej częstotliwości zmian, aktualne informacje na temat rozkładów jazdy dostępne są bezpośrednio u przewoźników. Informacje dotyczące zmian rozkładów jazdy na stronach Powiatu Otwockiego są aktualizowane raz w tygodniu.

Poniżej zmienione rozkłady jazdy:

Informacja

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044