Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą zawierały adresu zamieszkania posiadacza, więc  nie będzie obowiązku wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

Nowe wzory praw jazdy będą ważne maksymalnie na okres 15 lat.
Dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy będzie przeprowadzona obowiązkowa wymiana uprawnień, ale dopiero w latach 2028-2033. Tym samym po wymianie prawa jazdy będą oni posiadali dokument ważny maksymalnie na 15 lat.

UWAGA
       Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną
       ważne do wskazanego na nich terminu.
       Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej wymianie,
       nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich
       adresu zamieszkania.

 

Wzór nowego prawa jazdy dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury.
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/prawo-jazdy


Podstawa prawna
              Nowy wzór prawa jazdy wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
              z dnia 25 lutego 2019 r. Dziennik Ustaw 2019  poz. 406  zmieniające rozporządzenie
             w sprawie wzorów   dokumentów   stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044