Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

 

 

Zarządzenie Nr 75/2012 W sprawie inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w dniu 31.12.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Reymonta 57
Zarządzenie Nr 73/2012 zmieniające zarządzenie nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku
Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zakręt, gm. Wiązowna

Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie procedury rozliczania oraz szczegółowych zasad rachunkowości projektu o nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego- wyrównujemy szanse" w ramach działania 8.3…

Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2012-2016
Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku
Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie wykonania zarządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 196 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka...
Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie powołania Pani Marii Kanabus na stanowisko członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku.

Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 49/6 o pow. 509 m2 z obr. 55...


Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 49/6 o pow. 509 m z obr. 55...

Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania, Systemu Wczesnego Ostrzegania w Powiecie Otwockim oraz przeformowania dotychczasowych terenowych formacji obrony cywilnej

 

Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

 

Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów na nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie

 

Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwock

 

Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karczewie

 

Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie: zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Otwockiego i budżetu Starostwa Powiatowego

 

Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zakręt, gm. Wiązowna

 

Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Józefowie

 

Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 21/2010 z 25.03.2010 r.

 

Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Otwocku przy ul. Tatrzańskiej

 

Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Karczewie przy ul. Świderskiej

 

Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wygodzie w gminie Karczew

 

Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Otwocku w dniu 11.07.2012 r.

 

Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Otwocku

 

Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii

 

Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Powiatu Otwockiego.

 

Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych.

 

Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku.

 

Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku.

 

Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu państwa

 

Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Karczewie

 

Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych oraz identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku

 

Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej, gmina Karczew

 

Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania wyboru najlepszych prac w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej-jak nas widzą, tak nas malują"

 

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku za 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 22/2012 W sprawie „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku".

 

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze postanowień sądowych ruchomości i wskazania sposobu ich likwidacji

 

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Finansowym

 

Zarządzenie Nr 18/2012 mieniające zarządzenie Starosty Otwockiego nr 50/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka.

 

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 16/2012 zmieniające zarządzenie Starosty Otwockiego nr 9/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Powiecie Otwockim

 

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku

 

Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska pomocnicze i obsługi w Starostwie Powiatowym w Otwocku

 

Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych

 

Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie podziału pracy kierownictwa powiatu

 

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Karczewie przy ul. Wyszyńskiego stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2012r.

 

Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2012r.

 

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze postanowień sądowych ruchomości i wskazania sposobu ich likwidacji.

 

Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

 

Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty w wydziale Architektury i Budownictwa

 

Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie powołania Pana Ludomira Fabryckiego na stanowisko członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2012

 

Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku jako organizatora pieczy zastępczej w Powiecie Otwockim

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-06-24 14:53:05