Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Jowita Trocka

Kontakt:

ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. 159

tel. 22 778-13-27
mail: bhp@powiat-otwocki.pl

Zadania:

Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która działa w ramach Biura Kadr
i Szkoleń, należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, informowanie starosty o stwierdzonych
nieprawidłowościach lub zagrożeniach oraz wnioskowanie o ich usunięcie lub
ograniczenie;
2) prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
nowo zatrudnianych pracowników, współpraca z innymi komórkami lub
jednostkami prowadzącymi działalność szkoleniową przy organizowaniu szkolenia
okresowego w zakresie bhp kierownictwa i pracowników starostwa;
3) zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy przy tworzeniu nowych lub modernizowanych pomieszczeń i stanowisk
pracy;
4) udział w przekazywaniu do użytku nowo powstałych lub przebudowanych
i modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
5) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy oraz
z pracy, udział w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie rejestru
i sporządzanie dokumentacji wypadkowej;
6) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji tematyki i problematyki BHP
na terenie starostwa;
7) sporządzanie rocznych analiz oceny warunków pracy, zawierających propozycje
zadań organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków
pracy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-19 08:44