Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Jowita Trocka

Kontakt:

ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. 159

tel. 22 778-13-27
mail: bhp@powiat-otwocki.pl

Zadania:

Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, która działa w ramach Biura Kadr
i Szkoleń, należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, informowanie starosty o stwierdzonych
nieprawidłowościach lub zagrożeniach oraz wnioskowanie o ich usunięcie lub
ograniczenie;
2) prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla
nowo zatrudnianych pracowników, współpraca z innymi komórkami lub
jednostkami prowadzącymi działalność szkoleniową przy organizowaniu szkolenia
okresowego w zakresie bhp kierownictwa i pracowników starostwa;
3) zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy przy tworzeniu nowych lub modernizowanych pomieszczeń i stanowisk
pracy;
4) udział w przekazywaniu do użytku nowo powstałych lub przebudowanych
i modernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy;
5) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy i w drodze do pracy oraz
z pracy, udział w dochodzeniu powypadkowym, prowadzenie rejestru
i sporządzanie dokumentacji wypadkowej;
6) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji tematyki i problematyki BHP
na terenie starostwa;
7) sporządzanie rocznych analiz oceny warunków pracy, zawierających propozycje
zadań organizacyjnych i technicznych mających na celu poprawę warunków
pracy.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044