Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Geolog Powiatowy: Agnieszka Fleiszfreser

Kontakt: ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock-Świder, wejście D

tel. (22) 600 7 191

email: geolog@powiat-otwocki.pl

Wydział Ochrony Środowiska zapewnia obsługę organizacyjną Geologa Powiatowego, do którego zadań należy w szczególności:

 1. udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3;
 2. nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji;
 3. zatwierdzanie na czas oznaczony projektów prac hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 4. przyjmowanie dokumentacji geologicznej, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy nie spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa;
 5. przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 6. podejmowanie działań związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej;
 7. gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych;
 8. prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-20 15:30:20