Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Anna Leszczyńska - Bankiewicz

Przyjęcia:
 

Wtorek,   w godz. 8.00 – 13.00

Czwartek  w godz. 8.00 - 13.00Kontakt:

ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. 159

tel. (22) 778-1-327

 

1.        Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1)        zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej                w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)        składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)        występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)        współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)        wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6)        wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w przepisach odrębnych, w tym występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach                             o wykroczenia na szkodę konsumentów.

 

2.        Obsługę organizacyjną Powiatowego Rzecznika Konsumentów zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044