Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Pełnomocnik Krzysztof Smolak  do sprawy informacji niejawnych:

Kontakt: ul. Mieszka I 13/15, 05-400 Otwock

tel. (22) 710-90-90,91

email: pczk@powiat-otwocki.pl

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie i nadzorowanie jego realizacji;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów określonych w planie ochrony;
 3. organizowanie ochrony informacji niejawnych poprzez nadzorowanie prac nad wytwarzaniem, przechowywaniem, obiegiem oraz niszczeniem dokumentacji o treści niejawnej;
 4. klasyfikowanie informacji niejawnych;
 5. kontrolowanie przestrzegania przepisów i ochrony informacji niejawnych;
 6. prowadzenie okresowych i rocznych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
 7. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających – na pisemne polecenie starosty – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową;
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub odmowa wydania takiego poświadczenia i zawiadamianie o tym starosty;
 10. ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonym postępowaniem o uzyskanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego;
 11. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz imiennego wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 12. uczestniczenie w opiniowaniu projektów zarządzeń oraz projektów programów, analiz i innych dokumentów opracowywanych w starostwie, a dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10627
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-11 09:01:33