Wyszukiwanie

Nawigacja

  • Powiat  /  
  • - Starostwo  /  
  • SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  /  

Treść storny

Audytor wewnętrzny

ul. Komunardów 10
Wejście D
05-402 Otwock
pok. 24

tel. (0-22) 788-15-35;
                  788-15-34;
                  788-15-37;
                  788-14-65;
                  779-62-56
wew. 366, 367

 

Do zadań stanowiska ds. Audytu wewnętrznego należy, w szczególności:

 

1)        przeprowadzanie audytów mających na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

 

2)        systematyczna ocena kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności;

 

3)        wykonywanie czynności doradczych;

 

4)        przygotowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji;

 

5)        przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny zakresu wdrożenia rekomendacji audytowych.

 


4) sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznych planów kontroli.

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044