Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Skarbnik: Wiesław Miłkowski

Kontakt:

ul. Górna 13
05-400 Otwock
pok. nr 307

tel. (22) 778-1-344
e-mail: skarbnik@powiat-otwocki.pl

 

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1)   realizacja polityki finansowej powiatu;

2)   wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;

3)   przygotowywanie projektu budżetu powiatu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu;

4)   nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;

5)   kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

6)   zapewnianie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

7)   przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;

8)   sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi powiatu i Starostwa;

9)   opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych Starostwa,

10)    nadzorowanie bezpośrednio pracy Wydziału Finansowego.

 

     W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Skarbnika obowiązków służbowych w siedzibie Starostwa, Skarbnik jest zastępowany przez Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego, w zakresie określonym na mocy odrębnych upoważnień.

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044