Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw Monitor Polski
 • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
 • Związek Powiatów Polskich
 • Kontakt
 • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Sekretarz: Andrzej Solecki

Kontakt: ul. Górna 13 05-400 Otwock pok. nr 208


tel. (22) 600 7 111


e-mail: sekretarz@powiat-otwocki.pl

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywanych zadańw Starostwie;
 2. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych;
 3. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków przez Dyrektorów, Kierowników samodzielnych biur i innych pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze;
 5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd;
 6. sprawowanie nadzoru nad pracami podległych komórek;
 7. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych w drodze porozumień gminom i innym jednostkom;
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
 9. wydawanie na podstawie upoważnień Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego wykazu akt, jak również kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy;
 11. nadzorowanie przestrzegania systemu kontroli zarządczej w Starostwie;
 12. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowań skargowych;
 13. prowadzenie nadzoru nad dostępem do informacji publicznej, w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach;
 14. nadzorowanie bezpośrednio pracy:
 • Biura Rady Powiatu,
 • Wydziału Organizacyjnego, poza sprawami kadrowymi,
  15. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Starostwie;
 • 16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę .

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9675
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 08:19:46