Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Wicestarosta: Krzysztof Kłósek

Kontakt:
ul. Górna 13,
05-400 Otwock
pok. 210

tel. (22) 778-1-319
e-mail: wicestarosta@powiat-otwocki.pl

Przyjęcia interesantów:
- poniedziałki w godz. 10.00 - 16.30 (zapisy w sekretariacie).

 

 

Do zadań i kompetencji Wicestarosty należą sprawy:

 1. administracji architektoniczno – budowlanej;
 2. komunikacji i transportu;
 3. transportu publicznego;
 4. zagospodarowania przestrzennego;
 5. geodezji i kartografii;
 6. gospodarki nieruchomościami;
 7. gospodarowania mieniem;
 8. nadzoru właścicielskiego nad Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. .

 

Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa;
 2. Wydział Geodezji i Kartografii;
 3. Wydział Komunikacji i Transportu;
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044