Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Komisje Rady - skład

KOMISJE STAŁE


Komisja Rewizyjna
1.    Kinga Błaszczyk
2.    Dariusz Kołodziejczyk
3.    Roman Srebnicki
4.    Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący
5.    Zbigniew Szczepaniak
6.    Bogumiła Więckowska
7.    Paweł Zawada

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1.    Kinga Błaszczyk
2.    Jacek Czarnowski
3.    Marcin Olpiński – Przewodniczący
4.    Paweł Zawada

Komisja Budżetowa
1.    Aneta Bartnicka
2.    Janusz Goliński
3.    Dariusz Grajda
4.    Grażyna Kilbach
5.    Jolanta Koczorowska
6.    Dariusz Kołodziejczyk
7.    Robert Kosiński – Przewodniczący
8.    Stanisław Kruszewski
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Grażyna Olszewska
11.    Krzysztof Olszewski
12.    Mirosław Pszonka
13.    Bogumiła Więckowska

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska
1.    Paweł Ajdacki
2.    Dariusz Grajda
3.    Stanisław Kruszewski
4.    Piotr Kudlicki
5.    Krzysztof Olszewski
6.    Mirosław Pszonka
7.    Roman Srebnicki – Przewodniczący

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1.    Paweł Ajdacki
2.    Aneta Bartnicka
3.    Jacek Czarnowski
4.    Janusz Goliński
5.    Grażyna Kilbach
6.    Jolanta Koczorowska
7.    Jarosław Kopaczewski – Przewodniczący
8.    Robert Kosiński
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Marcin Olpiński
11.    Grażyna Olszewska
12.    Krzysztof Szczegielniak
13.    Zbigniew Szczepaniak

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
1.    Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca
2.    Jacek Czarnowski
3.    Janusz Goliński
4.    Grażyna Kilbach
5.    Jolanta Koczorowska
6.    Dariusz Kołodziejczyk
7.    Jarosław Kopaczewski
8.    Robert Kosiński
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Marcin Olpiński
11.    Krzysztof Olszewski
12.    Mirosław Pszonka
13.    Roman Srebnicki
14.    Krzysztof Szczegielniak
15.    Paweł Zawada

KOMISJA DORAŹNA


Komisja Statutowa
1.    Kinga Błaszczyk;
2.    Jacek Czarnowski;
3.    Grażyna Kilbach;
4.    Jolanta Koczorowska;
5.    Jarosław Kopaczewski;
6.    Piotr Kudlicki;
7.    Zbigniew Szczepaniak;
8.    Paweł Zawada – Przewodniczący

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044