Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Komisje Rady - skład

KOMISJE STAŁE


Komisja Rewizyjna


1.    Kinga Błaszczyk – Sekretarz Komisji
2.    Dariusz Kołodziejczyk
3.    Roman Srebnicki
4.    Krzysztof Szczegielniak – Przewodniczący Komisji
5.    Zbigniew Szczepaniak
6.    Bogumiła Więckowska
7.    Paweł Zawada – Wiceprzewodniczący Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


1.    Jacek Czarnowski – Wiceprzewodniczący Komisji
2.    Jarosław Kopaczewski
3.    Marcin Olpiński – Przewodniczący Komisji
4.    Paweł Zawada

Komisja Budżetowa


1.    Aneta Bartnicka
2.    Janusz Goliński
3.    Dariusz Grajda
4.    Grażyna Kilbach
5.    Jolanta Koczorowska
6.    Dariusz Kołodziejczyk – Wiceprzewodniczący Komisji
7.    Robert Kosiński – Przewodniczący Komisji
8.    Stanisław Kruszewski
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Grażyna Olszewska
11.    Krzysztof Olszewski
12.    Mirosław Pszonka
13.    Bogumiła Więckowska

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska


1.    Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji
2.    Dariusz Grajda
3.    Stanisław Kruszewski
4.    Piotr Kudlicki – Wiceprzewodniczący Komisji
5.    Krzysztof Olszewski
6.    Mirosław Pszonka
7.    Roman Srebnicki

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu


1.    Paweł Ajdacki
2.    Aneta Bartnicka
3.    Jacek Czarnowski
4.    Janusz Goliński
5.    Grażyna Kilbach
6.    Jolanta Koczorowska
7.    Jarosław Kopaczewski – Przewodniczący Komisji
8.    Robert Kosiński
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Marcin Olpiński – Wiceprzewodniczący Komisji
11.    Grażyna Olszewska
12.    Krzysztof Szczegielniak
13.    Zbigniew Szczepaniak

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa


1.    Kinga Błaszczyk – Przewodnicząca Komisji
2.    Jacek Czarnowski
3.    Janusz Goliński
4.    Grażyna Kilbach
5.    Jolanta Koczorowska – Wiceprzewodnicząca Komisji
6.    Jarosław Kopaczewski
7.    Robert Kosiński
8.    Piotr Kudlicki
9.    Grzegorz Michalczyk
10.    Marcin Olpiński
11.    Krzysztof Olszewski
12.    Mirosław Pszonka
13.    Roman Srebnicki
14.    Krzysztof Szczegielniak
15.    Paweł Zawada

KOMISJA DORAŹNA


Komisja Statutowa


1.    Kinga Błaszczyk
2.    Jacek Czarnowski
3.    Grażyna Kilbach – Wiceprzewodnicząca
4.    Jolanta Koczorowska
5.    Jarosław Kopaczewski
6.    Piotr Kudlicki
7.    Zbigniew Szczepaniak
8.    Paweł Zawada – Przewodniczący Komisji

 

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044