Wyszukiwanie

Nawigacja

  • Powiat  /  
  • - Jednostki Organizacyjne Powiatu  /  

Treść storny

Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku
ul. Mickiewicza 43/47
tel. /22/788-19-53 tel./fax./22/ 710-05-83
dyrektor – Jacek Urbaniak
mail : powiatowegim.21@superszkolna.pl
NIP 532-17-97-588      REGON 017507645

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Nr 2
ul. Literacka 8
tel./fax./22/ 779-35-04
dyrektor – Paweł Uścinowicz    
mail : srodborow@o2.pl 
NIP 532-13-03-103  REGON 017085820

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących  oraz z Autyzmem,
     w tym z Zespołem Aspergera,

- Gimnazjum Specjalne Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz  z Autyzmem,
    w tym z Zespołem Aspergera,

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr IV dla Młodzieży Niesłyszącej,  Słabosłyszącej oraz
     z    Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

-   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz

     z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

Technikum Specjalne Nr 3  dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej  oraz z Autyzmem, w tym
    z Zespołem Aspergera,

- Szkoła Policealna Specjalna Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej  oraz z Autyzmem,
    w tym z Zespołem Aspergera,


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 im. Marii Konopnickiej dla  dzieci  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w Otwocku
ul. Majowa 17/19
tel./fax./22/ 779-32-41
dyrektor – Eliza Trzcińska-Przybysz    
mail : kontakt@soswotwock.szkola.pl  ; elizaprzybysz@tlen.pl
NIP 532-10-86-835      REGON 000868075

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1,

- Gimnazjum Specjalne Nr 1,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3,

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
ul. Główna 10
tel./22/ 789-41-48  fax./22/ 789-18-97
dyrektor – Marzena Marusińska    
mail : mos@jedrus.net
NIP 532-14-34-816     REGON 016349894
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4

« wstecz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044