Wyszukiwanie

Nawigacja

  • Powiat  /  
  • - Jednostki Organizacyjne Powiatu  /  

Treść storny

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku,
ul. gen. Filipowicza 9
tel./22/ 779-31-84  fax./22/779-35-74
dyrektor – J.Michalczyk   
mail : lootwock@lootwock.pl
NIP 532-10-26-336       REGON 015470932

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku,
ul. Konopnickiej 3
tel./22/ 779-37-86  tel./fax./22/779-26-44
dyrektor – A. Żołądek     
mail : zseg@zseg.edu.pl  ; dyrektor@zseg.edu.pl
NIP 532-15-78-082     REGON 000683720

- Technikum Nr 1

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

- Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
- Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku,
ul. Słowackiego 4/10
tel./22/ 779-22-01  fax. /22/ 788-57-00
dyrektor – R. Pielak    
mail : sekretariat@lo3otwock.eu ; robert.pielak@lo3otwock.eu
NIP 532-10-88-076    REGON 011086846
- Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,
ul. Pułaskiego 7
tel./fax./22/ 779-30-79
dyrektor – M. Chudek    
mail : sekretariat@nukleonik.pl ; mchudek@o2.pl
NIP 532-10-26-483     REGON 000786704

- Liceum Ogólnokształcące Nr II

- Technikum Nr 2

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

- Szkołę Policealną Nr 2 w Otwocku

« wstecz

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044