Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

Skład Zarządu
Skład Zarządu Powiatu Otwockiego kadencji 2014-2018.

Adres:
Starostwo Powiatowe w Otwocku,
05-400 Otwock, ul. Górna 13,
tel./fax: (0 prefiks 22) 778-1-300

Skład zarządu:
Mirosław Pszonka - Przewodniczący,
Paweł Rupniewski,
Aneta Bartnicka,
Krzysztof Boczarski,
Roman Zdunik.

Przyjęcia interesantów:
Starosta i wicestarosta przyjmują w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w siedzibie Starostwa w poniedziałki w godz. 10.00 - 16.30 (zapisy w sekretariacie).

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044