Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

Szanowni Państwo,

29 czerwca 2021 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Otwockiego. Wśród wielu jej punktów Radni Powiatowi będą rozpatrywali między innymi Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok.

Jest to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady powiatu. Możemy się z niego dowiedzieć, jaką rolę Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego pełni
w naszej społeczności lokalnej, jakie działania podejmuje, a także jakie wyzwania przed nim stoją.

Sesja przewiduje również debatę z udziałem mieszkańców. Każdy, kto chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Chęć udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. W debacie, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wszystkich chętnych do zabrania głosu nt. Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok  zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Należy je składać w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Otwocku, przy ul. Górnej 13, do dnia 28 czerwca i godz. 16:00.

Rozpoczęcie sesji Rady Powiatu Otwockiego 29 czerwca br. planowane jest o godz. 16:00.
Osoby, które wezmą udział w debacie, otrzymają link do wzięcia udziału w transmisji online, ponieważ w związku z panującą sytuacją pandemiczną sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Link do spotkania zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail.

INFORMACJA

Ze względu na jawność działania Rady Powiatu Otwockiego obejmującą m.in. prawo obywateli do wstępu na sesje Rady Powiatu, będzie ona transmitowana na platformie streamingowej Powiatu Otwockiego pod poniższym linkiem:

https://transmisjaobrad.info/channels/84/powiat-otwocki

W związku z wejściem w życie 23 września 2020 r. przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obrady sesji po zakończeniu transmisji muszą posiadać napisy dla osób niesłyszących. Dlatego też po zakończeniu obrad nagranie sesji zostanie zdjęte z kanału na maksymalnie 3 dni robocze opatrzone napisami i umieszczone ponownie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-24 16:47