Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

„Debata z udziałem mieszkańców” - informacje w załącznikach.

Szanowni Państwo,

28 czerwca 2022 r. odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Otwockiego. Wśród wielu jej punktów Radni Powiatowi będą rozpatrywali między innymi Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok.

Jest to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady powiatu. Możemy się z niego dowiedzieć, jaką rolę Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego pełni
w naszej społeczności lokalnej, jakie działania podejmuje, a także jakie wyzwania przed nim stoją.

Sesja przewiduje również debatę z udziałem mieszkańców. Każdy, kto chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Powiatu Otwockiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Chęć udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja, podczas której będzie przedstawiany raport.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. W debacie, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wszystkich chętnych do zabrania głosu nt. Raportu o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok  zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Należy je składać w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Otwocku, przy ul. Górnej 13, do dnia 27 czerwca i godz. 16:50.

Rozpoczęcie sesji Rady Powiatu Otwockiego 28 czerwca br. planowane jest o godz. 16:30 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Załączniki:

INFORMACJA

 

Ze względu na jawność działania Rady Powiatu Otwockiego obejmującą m.in. prawo obywateli do wstępu na sesje Rady Powiatu, będzie ona transmitowana na platformie streamingowej Powiatu Otwockiego pod poniższym linkiem:

https://transmisjaobrad.info/channels/84/powiat-otwocki

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-24 10:31:17