Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 35/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego dotyczące powołania Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej t.j.: prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczeg

Zarządzenie Nr 34/2004 zarządzenie w sprawie powołania Komisji dotyczącej inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego

Zarządzenie Nr 33/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego dotyczące powołania Komisji d.s weryfikacji i opiniowania ofert podmiotów niepublicznych na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej t.j.: prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Ot

Zarządzenie Nr 32/2004 zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie Nr 31/2004 zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds., opracowania zasad gospodarki odzieŜą ochronna w Starostwie oraz aktualizacji „Tabeli norm przydziału odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników"

Zarządzenie Nr 30/2004 zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie Nr 29/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 28/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 27/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu otwockiego.

Zarządzenie Nr 26/2004 zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 25/2004 zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku

Zarządzenie Nr 24/2004 zarządzenie w sprawie powołania kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Zarządzenie nr 23/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 22/2004 zarządzenie w sprawie ustalenia obszaru, w którym przetwarzane są Dane Osobowe, z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz podstawowych zasad ich ochrony

Zarządzenie Nr 21/2004 zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 20/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Policję.

Zarządzenie Nr 19/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Zarządzenie Nr 18/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 17/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zagrożenia powodziowego.

Zarządzenie Nr 16/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zagrożenia powodziowego.

Zarządzenie Nr 15/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania Komisji do przejęcia w zasoby Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29.

Zarządzenie Nr 14/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004.

Zarządzenie Nr 13/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji w sprawie oceny parkingów przeznaczonych do parkowania pojazdów zatrzymanych przez policjantów.

Zarządzenie Nr 12/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty nr 6/2004 z 1 kwietnia 2004

Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Nr 10/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Wsparcia Społecznego.

Zarządzenie Nr 9/2004 zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania niektórych dokumentów za kategorią Bc w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy z komputerem wyposażónym w monitor ekranowy

Zarządzenie Nr 7/2004 zarządzenie w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 6/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania komisji d.s zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 5/2004 zarządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 4/2004 zarządzenie w sprawie ustalenia na wniosek dyrektorów pomocy społecznej średnie miesięczne koszty utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego

Zarządzenie Nr 3/2004 zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2003 z 1 lipca 2003

Zarządzenie Nr 2/2004 zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania niektórych niearchiwalnych dokumentów w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zarządzenie Nr 1/2004 Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7138
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-27 08:58:26