Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Otwocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawca (ESP)
  • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  • Dziennik Ustaw Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego
  • Związek Powiatów Polskich
  • Kontakt
  • Baza Aktów Własnych

Przejdź do: www.powiat-otwocki.pl

Treść strony

 

Zarządzenie Nr 17/2001 W sprawie inwentaryzacji w Starostwie sprzętu stanowiącego majątek obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 16/2001 w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 15/2001 w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w roku 2001

Zarządzenie Nr 14/2001 w sprawie ustalenia zasad i procedur kontroli wydatków publicznych oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i ich oceny.

Zarządzenie Nr 13/2001 W sprawie powołania składu Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Powiecie Otwockim.

Zarządzenie Nr 12/2001 w sprawie tabeli norm, przydziału odzieŜy i obuwia roboczego oraz ochrony indywidualnej dla pracowników

Zarządzenie Nr 11/2001 W sprawie powołania składu Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w powiecie Otwockim

Zarządzenie Nr 10/2001 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Karczew oraz Sobienie Jeziory

Zarządzenie Nr 9/2001 w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Karczew oraz Sobienie Jeziory

Zarządzenie Nr 8/2001 w sprawie ustalenie stawek czynszu dzierżawnego dla działek będących w zasobach gruntów Skarbu Państwa, na terenie miasta Otwocka

Zarządzenie Nr 7/2001 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 5/2001 z dnia 5 czerwca 2001 roku.

Zarządzenie Nr 6/2001 w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej w powiecie otwockim dla potrzeb Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie Nr 5/2001 w sprawie udzielania urlopów

Zarządzenie Nr 4/2001 w sprawie tworzenia i przygotowania do działania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.

Zarządzenie Nr 3/2001 w sprawie powołania Komisji do przejęcia spraw Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Otwocku w związku z wypowiedzeniem umowy i przebywaniem w szpitalu Kierownika Wydziału

Zarządzenie Nr 2/2001 w sprawie zmiany Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z kompetencjami w zakresie ich parafowania i podpisywania wprowadzonym zarządzeniem Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 1999r

Zarządzenie Nr 1/2001 w sprawie: zapewnienia właściwej ochrony materiałów i wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w czasie prowadzenia poboru.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-27 09:16:59