Wyszukiwanie

Nawigacja

Treść storny

 

Zarządzenie Nr 17/2001 W sprawie inwentaryzacji w Starostwie sprzętu stanowiącego majątek obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 16/2001 w sprawie ustanowienia dnia wolnego

Zarządzenie Nr 15/2001 w sprawie inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w roku 2001

Zarządzenie Nr 14/2001 w sprawie ustalenia zasad i procedur kontroli wydatków publicznych oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i ich oceny.

Zarządzenie Nr 13/2001 W sprawie powołania składu Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Powiecie Otwockim.

Zarządzenie Nr 12/2001 w sprawie tabeli norm, przydziału odzieŜy i obuwia roboczego oraz ochrony indywidualnej dla pracowników

Zarządzenie Nr 11/2001 W sprawie powołania składu Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w powiecie Otwockim

Zarządzenie Nr 10/2001 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Karczew oraz Sobienie Jeziory

Zarządzenie Nr 9/2001 w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Karczew oraz Sobienie Jeziory

Zarządzenie Nr 8/2001 w sprawie ustalenie stawek czynszu dzierżawnego dla działek będących w zasobach gruntów Skarbu Państwa, na terenie miasta Otwocka

Zarządzenie Nr 7/2001 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 5/2001 z dnia 5 czerwca 2001 roku.

Zarządzenie Nr 6/2001 w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej w powiecie otwockim dla potrzeb Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie Nr 5/2001 w sprawie udzielania urlopów

Zarządzenie Nr 4/2001 w sprawie tworzenia i przygotowania do działania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.

Zarządzenie Nr 3/2001 w sprawie powołania Komisji do przejęcia spraw Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Otwocku w związku z wypowiedzeniem umowy i przebywaniem w szpitalu Kierownika Wydziału

Zarządzenie Nr 2/2001 w sprawie zmiany Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z kompetencjami w zakresie ich parafowania i podpisywania wprowadzonym zarządzeniem Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 1999r

Zarządzenie Nr 1/2001 w sprawie: zapewnienia właściwej ochrony materiałów i wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w czasie prowadzenia poboru.

 

do góry

Dane kontaktowe

Powiat Otwocki
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel: (22) 778 - 1 – (300, 326, 339)
fax: (22) 778 – 1 – 302
NIP: 532 20 08 671
REGON: 013268681
Bank Spółdzielczy w Karczewie
94 8023 0009 2001 0000 0967 0044